Przedpłata

W TAURON Dystrybucji umożliwiamy obsługę umowy przedpłatowej dla liczników zdalnego odczytu.

Ważne informacje

 • nie trzeba wprowadzać do licznika kodów doładowania - następuje ono automatycznie po zakupie energii wybranym kanałem płatności,wymiana licznika jest bezpłatna,korzyści z posiadania licznika zdalnego odczytu to dostęp do platformy eLicznik oraz usługi HAN.
 •  
 • Dodatkową możliwością jest uzyskanie informacji, jaka ilość energii elektrycznej pozostała do wykorzystania. Dostęp do tej informacji jest możliwy za pośrednictwem nowych kanałów informacyjnych:
  podstawowy kanał informacyjny sprzedawcy, np. SMS,
  rezerwowy kanał informacyjny TAURON Dystrybucji, tzw. FREETEXT - informacje prezentowane na wyświetlaczu licznika, 
   platforma eLicznik.


 • Aktualne saldo energii elektrycznej, jest prezentowane na wyświetlaczu licznika zdalnego odczytu:  
   
  sposób prezentacji aktualnego salda energii elektrycznej na wyświetlaczu licznika zdalnego odczytu

  Komunikaty na wyświetlaczu:
  Standardowy - informacja o saldzie jednostek energii w kilowatogodzinach – kWh („hUh”), które pozostały do wykorzystania. Komunikat znajduje się na liście automatycznego przewijania na wyświetlaczu licznika. Dodatkowo można samodzielnie sprawdzić wartość komunikatu standardowego na wyświetlaczu licznika przez naciśnięcie przycisku obok wyświetlacza i przytrzymanie go do momentu, aż pojawi się komunikat standardowy. Alarmowy – informacja o wyczerpaniu jednostek energii lub osiągnięciu minimalnego progu jednostek energii do wykorzystania (minimalny próg to wartość wyliczona, jako 3-krotność średniodobowego zużycia klienta).
  Użytkownik licznika przedpłatowego AMI, może również sprawdzić na wyświetlaczu ilość energii pozostałej do zużycia. Informacja jest zapisana za pomocą dwóch kodów:


  101 (tzw. FTz) Komunikat informujący o liczbie pozostałych jednostek energii do wykorzystania w strefie 1 (jednostka podawana jest w kWh – wyświetlane, jako „hUh”).
  Przykład 1- (101)


  przykład komunikatu informującego o liczbie pozostałych jednostek energii do wykorzystania w strefie pierwszej
   
  Komunikat oznacza, że w strefie 1 pozostało 231 kWh do zużycia

  200 (tzw. FTa) Komunikat informujący o niskim stanie jednostek, konieczne jest doładowanie konta (obok kodu wyświetlany jest komunikat „SOS” oraz numery stref, których komunikat dotyczy).

  Przykład 2- (200)
  przykład komunikatu informującego o niskim stanie jednostek energii oraz konieczności doładowania konta

  Komunikat alarmuje o niskim stanie jednostek w strefie 1 – wyświetla się do chwili naciśnięcia przycisku przewijania lub doładowania konta przez klienta. 

  Komunikaty te automatycznie przewijają się na wyświetlaczu licznika. Istnieje także możliwość samodzielnego sprawdzenia liczby pozostałych do wykorzystania jednostek energii przez naciśnięcie przycisku przewijania na liczniku. 
 • schemat działania usługi umożliwiającej obsługę umowy przedpłatowej dla liczników zdalnego odczytu

 • Komunikat alarmowy, wyświetla się na wyświetlaczu licznika do momentu naciśnięcia na liczniku przycisku, który spowoduje powrót do standardowego cyklu wyświetlania.


  prezentacja umiejscowienia przycisków przewijania listy wyświetlania komunikatów na wyświetlaczu dwóch modeli liczników zdalnego odczytu

  Ilość kilowatogodzin, która pozostała  do wykorzystania pokaże się na wyświetlaczu i będzie aktualizowana dwa razy na dobę. Może się zdarzyć, że zużyją Państwo zakupioną ilość energii przed aktualizacją stanu licznika. W takiej sytuacji doliczymy opłatę za zużytą energię w tym czasie, przy najbliższym zakupie w punkcie sprzedaży.
  Dodatkowo istnieje możliwość sprawdzenia stanu licznika za pośrednictwem aplikacji eLicznik w zakładce przedpłata od wersji 2.5.3.


  prezentacja wyglądu zakładki przedpłata w aplikacji eLicznik, która umożliwia sprawdzenie aktualnego stanu licznika zdalnego odczytu


Podstawa prawna

Decyzja Urzędu Regulacji Energetyki – zatwierdzenie KA nr 5/2018 06.07.2018
 
Więcej szczegółów pod poniższym adresem: 
https://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/ami/system-przedplatowy-ami
 

eLicznik

Śledź zużycie energii przy użyciu aplikacji eLicznik.