Zmieniamy sposób naliczania prognoz

Jeśli otrzymujesz faktury z prognozowanym rozliczeniem za sprzedaż usług dystrybucyjnych w cyklu 6 lub 12 miesięcznym, zapoznaj się informacjami dotyczącymi zmienionego sposobu naliczania prognoz.
  • Kwoty prognoz są różnej wysokości po to, aby były jak najbardziej zbliżone do kosztów, które Państwo poniosą za rzeczywiste zużycie. Do tej pory otrzymywali Państwo od nas prognozy z jednakowymi kwotami do zapłaty. Obecnie kwoty prognoz będą różne, a ich wysokość uzależnimy od:
    planowanego, miesięcznego zużycia energii i ilości dni w miesiącu,
    zmian stawek w Taryfie TAURON Dystrybucji [1], którą zatwierdza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
    zmian prawnych [2].
  • Tak. Staramy się, aby prognozy jak najbardziej odzwierciedlały Państwa rzeczywiste zużycie energii. Niemniej jednak, mogą one być obarczone pewnym błędem. Rozliczenie natomiast wystawiamy za rzeczywiście zużytą przez Państwa energię, wg obowiązujących stawek w Taryfie. Wynik rozliczenia, czyli nadpłata lub niedopłata, wynika z porównania Państwa rzeczywistego zużycia z prognozami, które wcześniej dla Państwa wystawiliśmy. 
  • Niestety nie. Nowy sposób, w jaki naliczamy Państwu prognozy, urealnia ich wartość w poszczególnych miesiącach. Możemy zmienić wysokość Państwa prognoz tylko wtedy, gdy zmieni się – zwiększy albo zmniejszy – Państwa planowane zużycie.
  • Nie. Prosimy, aby Państwo tego nie robili. Na blankiecie podaliśmy termin, do którego powinni Państwo wpłacić dokładną kwotę prognozy. Jest to termin, do którego pieniądze powinny wpłynąć na nasze konto. Jeżeli wpłacą Państwo część kwoty, naliczymy Państwu odsetki. Możemy także uruchomić działania windykacyjne.

Podstawy prawne

[1] pkt 3.3.5 i 3.3.6 Taryfy TAURON Dystrybucji,

[2] Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127).