Zakończono konsultacje dokumentu „Projekt wymagań technicznych dla statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej

21.09.2018
PTPiREE informuje, że zakończono proces konsultacji projektu wymagań technicznych dla statycznych bezpośrednich liczników energii elektrycznej stosowanych w szczególności u odbiorców energii elektrycznej z grupy taryfowej C1x. Wszystkie zgłoszone komentarze, uwagi oraz propozycje zmian w treści projektu wymagań zostały szczegółowo przeanalizowane, część z nich została uwzględniona w wersji końcowej dokumentu.
Należy zaznaczyć, że projekt wymagań technicznych jest dokumentem rekomendowanym, który w całości lub w części może zostać wykorzystany przez wszystkich zainteresowanych, a w szczególności dla potrzeb przyszłych postępowań zakupowych realizowanych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) zrzeszonych w PTPiREE.

Zawarte w dokumencie rekomendowane wymagania techniczne i funkcjonalne będą podlegały aktualizacji, stosownie do potrzeb, z uwzględnieniem dostępnych rozwiązań technicznych, m.in. w obszarze telekomunikacji.

Jednocześnie uprzejmie dziękujemy wszystkim zaangażowanym uczestnikom konsultacji, którzy przyczynili się do poprawy jakości wymagań technicznych.

Dokumenty do pobrania:

Projekt Wymagań technicznych dla statycznych bezpośrednich 1-fazowych liczników energii elektrycznej;
Projekt Wymagań technicznych dla statycznych bezpośrednich 3-fazowych liczników energii elektrycznej;
Projekt Wymagań bezpieczeństwa wobec statycznych bezpośrednich 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej.