Publikacja dokumentu "Standardy wymiany informacji liczników zdalnego odczytu wykorzystywanych jako przedpłatowe układy pomiarowo – rozliczeniowe” (SLPP)

09.11.2018
Nawiązując do Karty Aktualizacji nr 5/2017 wprowadzającej zmiany do IRiESD TAURON Dystrybucja S.A. z dniem 09.11.2018 r. publikuje dokument „Standardy wymiany informacji liczników zdalnego odczytu wykorzystywanych jako przedpłatowe układy pomiarowo – rozliczeniowe” (SLPP).
Aby przejść poprzez menu główne do publikacji należy kliknąć kolejno w zakładki Usługi dystrybucyjne, Techniczne, AMI, System przedpłatowy AMI.

Przejdź do publikacji SLPP