System przedpłatowy AMI

Standardy wymiany informacji liczników zdalnego odczytu wykorzystywanych jako przedpłatowe układy pomiarowo – rozliczeniowe (SLPP)
Nawiązując do Karty Aktualizacji nr 5/2017 wprowadzającej zmiany do IRiESD TAURON Dystrybucja S.A. z dniem 09.11.2018 r. publikuje dokument „Standardy wymiany informacji liczników zdalnego odczytu wykorzystywanych jako przedpłatowe układy pomiarowo – rozliczeniowe” (SLPP). Obecnie liczniki o takich możliwościach technicznych funkcjonują na terenie miasta Wrocław i w jego okolicach.

Dokumentacja SLPP oprócz części jawnej, odnosi się do załączników o charakterze poufnym. W celu otrzymania części poufnej zachodzi konieczność podpisania Klauzuli Zachowania Poufności, która stanowi załącznik do aktualnej wersji GUD-K.  Rozszerzenie umowy GUD-K o wspomniany załącznik wymaga zatem aneksowania umowy GUD-K.

W przypadku, gdy po zapoznaniu się z wyżej wymienioną dokumentacją będziecie Państwo zainteresowani takim rozwiązaniem, prosimy o zwrócenie się w TAURON Dystrybucja do osób, które wyznaczono do kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy, o przygotowanie treści aneksu w przedmiotowym zakresie i przeprowadzenie procesu zawarcia aneksu do obowiązującej umowy GUD-K.
 

Dostępne pliki

Archiwalne pliki