System przedpłatowy AMI

Standardy wymiany informacji liczników zdalnego odczytu wykorzystywanych jako przedpłatowe układy pomiarowo – rozliczeniowe (SLPP)
Nawiązując do Karty Aktualizacji nr 5/2017 wprowadzającej zmiany do IRiESD TAURON Dystrybucja S.A. z dniem 09.11.2018 r. publikuje dokument „Standardy wymiany informacji liczników zdalnego odczytu wykorzystywanych jako przedpłatowe układy pomiarowo – rozliczeniowe” (SLPP). Obecnie liczniki o takich możliwościach technicznych funkcjonują na terenie miasta Wrocław i w jego okolicach.

W przypadku, gdy będziecie Państwo zainteresowani takim rozwiązaniem, prosimy o kontakt mailowy na adres gudk@tauron-dystrybucja.pl

W celu uzyskania informacji odnośnie umowy GUDk kliknij ten link
Uwaga! Po przekierowaniu należy kliknąć: Informacje dla sprzedawców usługi kompleksowej (w ramach umowy GUD-K)
 

 

Dostępne pliki

Archiwalne pliki