⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Samorządy docenione przez energetyków

13.05.2019
Po raz piąty branża energetyczna skupiona w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, wyłoniła laureatów konkursu „Samorząd przyjazny energii”, doceniając ich za działania na rzecz poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii, przeciwdziałanie smogowi i rozwój elektromobilności. W tym roku TAURON Dystrybucja nagrodę przyznał gminie Ochotnica Dolna. 
Jury konkursu szczególnie doceniło jednostki samorządu terytorialnego podejmujące działania na rzecz poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych, przeciwdziałające powstawaniu smogu lub rozwijające elektromobilność. Przy ocenie szczególnie istotne były działania na rzecz zwiększenia świadomości na temat potrzeb modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej w regionie w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii oraz świadomości ekologicznej; reprezentowanie lokalnych społeczności, przedstawianie ich postulatów i stanowisk w sposób wspierający wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną; wsparcie dla działań inwestycyjnych mających na celu zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju; aktywne działanie w sytuacjach kryzysowych związanych z przerwami w dostawach energii elektrycznej, wynikające z trudnych warunków atmosferycznych; aktywne działania w celu wymiany ogrzewania np. na elektryczne lub w celu termomodernizacji budynków; działania na rzecz przyłączania do sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych. 

Z terenu działania TAURON Dystrybucja nagrodę otrzymała gmina Ochotnica Dolna. W latach 2017-2018 na terenie gminy przyłączono ponad 700 mikroinstalacji fotowoltaicznych i urządzeń do podgrzewania wody. Projekt poprawił warunki zasilania odbiorców, zwiększając bezpieczeństwo dostaw energii. Mieszkańcy korzystają z nowoczesnych, odnawialnych źródeł energii, które pozwalają na realne działanie na rzecz ochrony środowiska, poprzez zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł ciepła bazujących na paliwach stałych. Działanie wpłynęło także na poprawę jakości powietrza na terenie gminy, zwiększając jej atrakcyjność turystyczną. To największa tego typu inwestycja w kraju. 

Laureaci konkursu otrzymali statuetki oraz granty inwestycyjne o wartości 15 tys. zł, które będzie można przeznaczyć na projekty poprawiające bezpieczeństwo dostaw energii oraz komfort życia i pracy mieszkańców.

Konkurs „Samorząd przyjazny energii” organizowany jest przez PTPiREE we współpracy z spółkami: Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, innogy Stoen Operator i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.