Karta Aktualizacji 9/2018

09.09.2019
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że w dniu 23 sierpnia 2019 r. Decyzją znak: DRR.WRE.4321.3.2019.ŁW Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmiany w  Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wprowadzone Kartą Aktualizacji nr 9/2018. 
Zatwierdzone zmiany w IRiESD obowiązują na terenie działania TAURON Dystrybucja S.A. od 9 września 2019 r. za wyjątkiem zmian określonych w pkt. D.2.11. Karty Aktualizacji nr 9/2018 IRiESD dot. kolejności przyjmowania zgłoszeń zmiany sprzedawcy (pierwsza wola), które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Dostępne pliki:

- Karta Aktualizacji nr 9/2018 IRiESD                                          
- Decyzja DRR.WRE.4321.3.2019.ŁW