Zimowe porządki w bocianich gniazdach

07.01.2021
Ponad 2200 bocianich gniazd znajduje się na słupach energetycznych należących do TAURON Dystrybucja. Energetycy dbają o nie szczególnie zimą, kiedy ptaków nie ma w Polsce, a przy gniazdach można wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i oczyszczające.  Zakres robót jest ściśle związany z cyklem życia ptaków oraz potrzebą zapewnienia bezpiecznej pracy sieci elektroenergetycznej.
Dziećmarów to mała wieś w woj. opolskim w powiecie głubczyckim. To właśnie tu w ostatnich dniach minionego roku energetycy z TAURONA zadbali o gniazdo zlokalizowane na słupie niskiego napięcia, przy jednym z miejscowych domów.

W całym woj. opolskim na naszej infrastrukturze znajduje się ponad 450 bocianich gniazd. Dla ptaków takie miejsce ich budowy jest bardzo komfortowe, bo chroni je skutecznie przed drapieżnikami. Kiedy jednak przerośnięte i ważące kilkaset kilogramów gniazda mogą spowodować awarie sieci energetycznych, musimy interweniować – mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja.

Bocianie gniazdo, budowane przez lata może ważyć nawet kilka ton. Dlatego tak ważne jest oczyszczanie ich z nadmiaru budulca, poprawianie konstrukcji i wynoszenie na specjalne stalowe platformy - ponad przewody energetyczne. Zapewnia to bezpieczeństwo ptaków i bezawaryjną pracę sieci energetycznej.

Eksperckie wsparcie Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

Do współpracy przy opiece nad ptakami spółka stara się pozyskać ekspertów w zakresie ochrony środowiska oraz ornitologów. W grudniu 2020 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy na rzecz bocianów pomiędzy TAURON Dystrybucja, a RDOŚ w Opolu. Wcześniej takie umowy zostały podpisane z Regionalnymi Dyrekcjami w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. W ten sposób na konsultacje i wsparcie regionalnych ekspertów spółka może liczyć na całym obszarze swojego działania.

Współpraca z TAURON Dystrybucja jest dla Dyrekcji Ochrony Środowiska ważna, ponieważ coraz więcej bocianów gniazduje na słupach energetycznych. Zaangażowanie i pomoc energetyków pozwala na działania, które bez wsparcia pracowników TAURON Dystrybucja byłyby ograniczone lub wręcz niemożliwe. Dzięki tej współpracy bociany przylatujące do nas na wiosnę będą mieć uprzątnięte i bezpieczne gniazda oraz miejsca lęgowe. Prace podnoszące bezpieczeństwo ptaków są prowadzone w wielu miejscach, ostatnio właśnie w Dziećmarowie – mówi Adam Jawiński, z Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura RDOŚ w Opolu.

Istotnym elementem współpracy zawartym w porozumieniach jest także wymiana informacji, bieżące konsultacje oraz podejmowanie sezonowych działań interwencyjnych i pielęgnacyjnych przy gniazdach oraz samych ptakach. Prace oczyszczania gniazd z nadmiaru budulca, poprawy ich konstrukcji oraz zabudowy ochronnych platform na słupach energetycznych można wykonać tylko w okresie, kiedy ptaków na nich nie ma. Takie przeglądy gniazd robione są więc w okresie jesienno-zimowym. Latem, kiedy zwierzęta są już w gniazdach, a potem składają jaja i wychowują młode, do lęgowisk nie powinno się zbliżać. Wyjątkiem jest obrączkowanie, które najczęściej dotyczy młodych ptaków. W tych działaniach również uczestniczą pracownicy TAURON Dystrybucja, wspierając ornitologów i obrączkarzy kompetencjami w zakresie działań w pobliżu linii energetycznych oraz sprzętem, takim jak zwyżki, podnośniki i inny specjalistyczny sprzęt do pracy na wysokości.

Zobacz: Bociany TAURONA