Stawki opłat i zasad rozliczeń odbiorców TAURON Dystrybucja S.A. od 1.01.2021 r. 

31.12.2020
TAURON Dystrybucja informuje, że do czasu wprowadzenia „Taryfy dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2021”, klientów spółki nadal obowiązują stawki opłat i zasady rozliczeń za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wskazane w „Taryfie dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. na rok 2020”.
Treść Taryfy znajduje się tutaj.

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniają się natomiast stawki opłat i zasady rozliczeń wprowadzone do stosowania na podstawie właściwych ustaw lub rozporządzeń.
Dotyczy to stawki opłaty kogeneracyjnej w wysokości 0,00 zł/MWh, stawki opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh oraz stawki opłaty mocowej.
Szczegółowe informacje dotyczące opłaty mocowej znajdują się pod linkiem.