Opłata mocowa

Nasz dzisiejszy rachunek składa się z trzech części. Pierwsza z nich to podatki. Kolejne to tzw. opłata „za energię” – czyli płatność za energię, którą faktycznie zużyliśmy oraz tzw. opłata dystrybucyjna, czyli płatność za doprowadzenie energii za pomocą sieci dystrybucyjnych. 
Od stycznia 2021 na fakturze pojawi się dodatkowa pozycja - opłata mocowa.

Opłata mocowa, czyli opłata za gotowość do zabezpieczenia dostarczania prądu, ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne (stałe dostawy prądu).
 
O dokładnej wartości opłaty mocowej będzie decydował Urząd Regulacji Energetyki. 
Do 31 grudnia każdego roku ogłoszone zostaną stawki opłaty mocowej na kolejny rok kalendarzowy.