Informacja dla producentów/dostawców inwerterów!

08.07.2021
W nawiązaniu do komunikatu dot. certyfikacji jednostek wytwórczych, informującego o obowiązku w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. przedłożenia:
certyfikatów na zgodność z wymogami kodeksu NC RfG lub
certyfikatów na zgodność z norma PN –EN 50549-1 i/lub PN –EN 50549-2 wraz z dokumentem, który potwierdza przystąpienie do procesu uzyskania certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu NC RfG oraz Wymogami ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), na podstawie programu certyfikacji zgodnego z dokumentem Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych,

TAURON Dystrybucja S.A. udostępnił dedykowany adres e-mail: certyfikaty@tauron-dystrybucja.pl, celem przesyłania ww. dokumentów dopuszczających możliwość stosowania przedmiotowych urządzeń. Przesłane dokumenty zostaną wykorzystane, w celu utworzenia rejestru certyfikatów dla inwerterów, który wpłynie na usprawnienie procesu przyłączania modułów wytwarzania energii, w szczególności na obsługę zgłoszeń mikroinstalacji.