Zmiany w naliczaniu opłaty mocowej od 1 stycznia 2022 r.

24.11.2021
Od nowego roku obowiązywać będą nowe zasady naliczania opłaty mocowej dla odbiorców końcowych zasilanych z sieci średnich napięć i łączenia punktów pomiarowych do naliczania opłaty mocowej.
Zgodnie z nowelizacją Ustawy o rynku mocy od 1 stycznia 2022 r. zmienią się zasady naliczania opłaty mocowej dla odbiorców końcowych zasilanych z sieci średnich napięć (wyższych niż 1 kV, ale mniejszych niż 110 kV). 
Z  zasadami obowiązującymi obecnie oraz wprowadzanymi od 1 stycznia 2022 r. można zapoznać się tutaj.

Od 1 stycznia 2022 r. odbiorcy końcowi zasilani z sieci średnich napięć będą mogli skorzystać z możliwości łączenia punktów pomiarowych do wyliczania opłaty mocowej. 
Zachęcamy do zapoznania się z zasadami łączenia punktów pomiarowych na potrzeby obliczania wysokości opłaty mocowej oraz ze wzorem wniosku o połączenie punktów pomiarowych.