Zmiany w Zarządzie TAURON Dystrybucji

21.11.2022
W piątek, 18 listopada 2022 r. Rada Nadzorcza TAURON Dystrybucji S.A. powołała na stanowisko pełniącego obowiązki Prezesa Spółki TAURON Dystrybucja pana Radosława Pobola, który dotychczas pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Wsparcia Operacyjnego. 
Dotychczasowy prezes, pan Robert Zasina, złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.

Zarząd spółki funkcjonuje w następującym składzie:
Radosław Pobol - pełniący obowiązki Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Wsparcia Operacyjnego
Tomasz Jachna - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Krzysztof Durkalec - Wiceprezes Zarządu ds. Utrzymania Sieci
Waldemar Skomudek - Wiceprezes Zarządu ds. Operatora

Pełna informacja o zarządzie spółki TAURON Dystrybucji znajduje się tutaj:
https://www.tauron-dystrybucja.pl/o-spolce/wladze-spolki