Władze spółki

Prezentujemy organy władzy spółki TAURON Dystrybucja.

Robert Zasina

Prezes Zarządu

Tomasz Jachna

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Reorganizacji

Krzysztof Durkalec

Wiceprezes Zarządu ds. Utrzymania Sieci i Logistyki

Waldemar Skomudek

Wiceprezes Zarządu ds. Operatora

Jerzy Topolski Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Karol Sońta Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Nastula Członek Rady Nadzorczej

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Kapitał zakładowy (wpłacony):

560 575 920,52 zł
 
Struktura akcjonariatu:
99,75% akcji spółki TAURON Dystrybucja S.A. posiada TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach.
0,25% akcji spółki TAURON Dystrybucja S.A. - pozostali.