Władze spółki

Prezentujemy organy władzy spółki TAURON Dystrybucja.

Robert Zasina

Prezes Zarządu

Tomasz Jachna

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Reorganizacji

Jerzy Topolski

Wiceprezes Zarządu ds. Operatora

Krzysztof Durkalec

Wiceprezes Zarządu ds. Utrzymania Sieci i Logistyki

Filip Grzegorczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Anna Kielijan Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Mariusz Skowronek Sekretarz Rady Nadzorczej
Waldemar Skomudek Członek Rady Nadzorczej

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Kapitał zakładowy (wpłacony):

560 575 920,52 zł
 
Struktura akcjonariatu:
99,75% akcji spółki TAURON Dystrybucja S.A. posiada TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach.
0,25% akcji spółki TAURON Dystrybucja S.A. - pozostali.