Władze spółki

Prezentujemy organy spółki TAURON Dystrybucja S.A.

Radosław Pobol

Prezes Zarządu

Tomasz Jachna

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Krzysztof Durkalec

Wiceprezes Zarządu ds. Utrzymania Sieci

Maciej Mróz

Wiceprezes Zarządu ds. Operatora

Jakub Dziedzic

Wiceprezes Zarządu ds. Wsparcia Operacyjnego

Wojciech Lutek Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Krzysztof Sola Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Karol Sońta Członek Rady Nadzorczej
Janusz Stafisz  Członek Rady Nadzorczej

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Kapitał zakładowy (wpłacony):

560 467 130,62 zł
 
Struktura akcjonariatu:
99,77% akcji spółki TAURON Dystrybucja S.A. posiada TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach.
0,23% akcji spółki TAURON Dystrybucja S.A. - pozostali.