Władze spółki

Prezentujemy organy władzy spółki TAURON Dystrybucja.

Robert Zasina

Prezes Zarządu

Tomasz Jachna

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Reorganizacji

Jerzy Topolski

Wiceprezes Zarządu ds. Operatora

Krzysztof Durkalec

Wiceprezes Zarządu ds. Utrzymania Sieci i Logistyki

Filip Grzegorczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Anna Kielijan Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Waldemar Skomudek Sekretarz Rady Nadzorczej

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Kapitał zakładowy (wpłacony):

560 611 250,96 zł
 
Struktura akcjonariatu:
99,74% akcji spółki TAURON Dystrybucja S.A. posiada TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach.
0,26% akcji spółki TAURON Dystrybucja S.A. - pozostali.