Władze spółki

Prezentujemy organy spółki TAURON Dystrybucja S.A.

Robert Zasina

Prezes Zarządu

Tomasz Jachna

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Krzysztof Durkalec

Wiceprezes Zarządu ds. Utrzymania Sieci

Waldemar Skomudek

Wiceprezes Zarządu ds. Operatora

Krzysztof Woźniak

Wiceprezes Zarządu ds. Wsparcia Operacyjnego

Wojciech Lutek Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Krzysztof Przychodaj Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Wojciech Nastula Członek Rady Nadzorczej
Karol Sońta Członek Rady Nadzorczej

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Kapitał zakładowy (wpłacony):

560 489 734,52 zł
 
Struktura akcjonariatu:
99,76% akcji spółki TAURON Dystrybucja S.A. posiada TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach.
0,24% akcji spółki TAURON Dystrybucja S.A. - pozostali.