Konsultacje Załącznika nr 4 IRiESD stanowiącego cześć projektu Karty Aktualizacji nr 24/2022

30.03.2023
TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że pismem z dnia 29 marca 2023r. przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki projekt Załącznika nr 4 IRiESD „Istotne postanowienia umów o świadczenie usług dystrybucji zawieranych ze sprzedawcami” stanowiącego cześć projektu Karty Aktualizacji nr 24/2022 IRiESD wraz z raportem z konsultacji.