⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Projekt AMOL - Aplikacja mobilna do odczytu liczników za pomocą rozpoznawania obrazu

Celem projektu jest wytworzenie i przetestowanie prototypu aplikacji mobilnej  ułatwiającej Klientom terminowe dostarczanie odczytów licznika energii elektrycznej.
Projekt ma charakter proof-of-concept (PoC). 

W ramach projektu zostanie zbudowany i przetestowany prototyp aplikacji mobilnej, za pomocą której Klienci będą mogli w łatwy sposób przekazywać do TD informację o stanach licznika, w sytuacji gdy licznik nie jest wyposażony w układ zdalnej transmisji danych. Odczyt ma się odbywać z wykorzystaniem aparatu fotograficznego zabudowanego w urządzeniu mobilnym wykorzystywanym przez Klienta. 

Aplikacja ma mieć możliwość rozpoznawania odczytów w sposób zautomatyzowany na podstawie obrazu z urządzenia mobilnego Klienta.

Kontekst biznesowy
W wypadku braku odczytu rozliczeniowego podanego przez Klienta zachodzi potrzeba szacowania odczytu. Szacowane odczyty są często korygowane na wniosek Klienta co generuje dodatkowe koszty związane z samym procesem. Aby ułatwić Klientom proces podawania odczytów planuje się wytworzenie aplikacji pozwalającej na podawanie odczytu bez konieczności wprowadzania ręcznie samych odczytów - ma to zostać zastąpione przez automatyczny odczyt stanów licznika z wykorzystaniem aparatu fotograficznego w urządzeniu mobilnym.

Założenia dla aplikacji
Przewiduje się zastosowanie architektury rozwiązania najmniej obciążającej aparat telefoniczny Klienta, celem umożliwienia działania aplikacji na jak największej ilości urządzeń mobilnych. Na etapie PoC planuje się wytypować najczęściej występujące w TD liczniki bez zdalnej transmisji danych, oraz przeprowadzenie testów 3 z nich. PoC ma dotyczyć jedynie liczników elektronicznych bez zdalnej transmisji danych.