Projekt „Opracowanie narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji w zakresie doboru technologii ładowania autobusów elektrycznych oraz lokalizacji infrastruktury ładowania” został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie: 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.Całkowity koszt realizacji projektu: 3 408 049,47 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 463 120,94 zł
Logo funduszy europejskich na którym widać flagi Polski i Unii Europejskiej

Celem projektu było opracowanie metodyki optymalnego doboru technologii ładowania autobusów elektrycznych, uwzględniającej specyfikę flotową przedsiębiorstw komunikacyjnych oraz uwarunkowania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Produktem końcowym zrealizowanych w ramach Projektu badań przemysłowych i prac rozwojowych jest wytworzony i przetestowany w warunkach rzeczywistych prototyp narzędzia wspomagającego podejmowanie decyzji w zakresie doboru technologii ładowania autobusów elektrycznych oraz lokalizacji infrastruktury ładowania. Prototyp pozwala na prowadzenie wielowariantowych, zautomatyzowanych analiz, których rezultatem są takie scenariusze docelowego procesu przyłączeniowego, które będą optymalne zarówno dla OSD jak i Klienta (ograniczenia konieczności budowania dodatkowych punktów ładowania, optymalizacja mocy).

Partnerzy

W wyniku przeprowadzonych otwartych postępowań przetargowych wyłoniono wykonawcę usługi badawczej w projekcie: Politechnikę Warszawską oraz wykonawcę prototypu firmę Future Processing S.A

Logo firmy Future Processing na którym widać czarny napis Future Processing
Logo Politechniki Warszawskiej w kształcie koła w kolorze ciemnoszarym we wnętrzu którego znajduje się biały orzeł oraz napis Politechnika Warszawska