⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Szybki wzrost ilości źródeł OZE przyłączonych do sieci OSD pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na modernizację sieci dystrybucyjnej oraz konieczność posiadania narzędzi wspierających prowadzenie ruchu sieci, które umożliwią lokalne wykorzystanie generacji rozproszonej poprzez stymulowanie odpowiedniego zachowania użytkowników systemu. Istnieje możliwość uniknięcia, zmniejszenia lub odsunięcia w czasie kosztów modernizacji sieci poprzez wykorzystanie usług elastyczności sieci. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2019/944 wskazuje na konieczność wprowadzenia regulacji krajowych w zakresie usług elastyczności. Artykuł 32 tej dyrektywy wskazuje na zachęty do wykorzystywania elastyczności w systemach dystrybucyjnych. Krajowe ramy regulacyjne mają umożliwić m.in. udzielanie zamówień przez operatorów systemów dystrybucyjnych i przesyłowych na usługi elastyczności od dostawców wytwarzania rozproszonego, klientów końcowych lub operatorów systemów magazynowania energii. OSD powinny promować rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną, jeżeli takie usługi w sposób efektywny kosztowo zmniejszają potrzebę modernizacji sieci oraz wspierają optymalne i bezpieczne funkcjonowanie systemu dystrybucyjnego. Plany rozwoju sieci będą musiały obejmować w przyszłości wykorzystanie odpowiedzi klientów końcowych, efektywności energetycznej, instalacji magazynowania energii lub innych zasobów, które operator systemu dystrybucyjnego ma wykorzystać jako rozwiązanie alternatywne dla rozbudowy systemu.

Cel

Stworzenie prototypu narzędzia informatycznego, wspomagającego spółkę w podejmowaniu decyzji o zakupie usług elastyczności bazującego na wytworzonych w ramach projektu metodach analitycznych i prognostycznych.

Pan w okularach w średnim wieku siedzi przez dwoma monitorami i porusza ręką mysz komputerową patrząc na jeden z monitorów

W zakres projektu wchodzą:

opracowanie kompendium wiedzy o usługach elastyczności, zawierające przegląd stosowanych lub testowanych rozwiązań zagranicznych, występujących rodzajów usług elastyczności i zasad związanych z zakupem takich usług, opracowanie studium przypadku na wybranym obszarze pilotażowym zawierające ocenę efektywności ewentualnego zakupu usług elastyczności w odniesieniu do planowanych wydatków na modernizację sieci oraz możliwego czasu takiej modernizacji, przeprowadzenie audytu dostępności danych w systemach IT oraz ich użyteczności dla identyfikacji potrzeb w zakresie pozyskania usług elastyczności i oceny efektywności ekonomicznej tego procesu, opracowanie metod prognostycznych dla obciążeń sieci WN w ujęciu węzłowym w horyzontach krótko, średnio i długoterminowych bazujących m.in. na sieciach neuronowych, opracowanie metod analitycznych dla weryfikacji prognozowanych obciążeń z parametrami poszczególnych elementów sieci WN, wytworzenie prototypu narzędzia informatycznego, we współpracy z wyłonioną w formie przetargu firmą informatyczną, planowane ogłoszenie przetargu - przełom 2022/2023.

grafika przedstawiająca przykładowy wykres prognozowanych przeciążeń linii elektroenergetycznych w zestawieniu uporządkowanym

Przykładowy wykres prognozowanych przeciążeń linii (N0) - zestawienie uporządkowane

grafika przedstawiająca przykładowy wykres prognozowanych przeciążeń linii elektroenergetycznych w zestawieniu chronologicznym

Przykładowy wykres prognozowanych przeciążeń linii (N0) – zestawienie chronologiczne


Partnerzy

W zakresie kompendium wiedzy oraz studium przypadku projekt został zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych.

Logo Narodowego Centrum Badań Jądrowych na którym widać czerwono-czarny symbol atomu oraz czarny napis NCBJ

W zakresie metod prognostycznych oraz analitycznych projekt zrealizowany został we współpracy z Instytutem Energetyki oddział Gdańsk.

Logo Instytutu Energetyki na którym widać szary napis Instytut Energetyki