Mobilna linia energetyczna

Uruchomiliśmy pierwszą w Polsce mobilną linię energetyczną wybudowaną ze słupów kompozytowych i elastycznych kabli wielokrotnego użytku.

To innowacyjne rozwiązanie pozwala ograniczyć przerwy w dostawach prądu zarówno podczas modernizacji sieci energetycznych, przyłączania nowych obiektów jak i usuwania awarii.

Linia, którą dysponujemy ma blisko kilometr długości, a jej elementy są łatwe w transporcie i mogą być używane wielokrotnie i w różnych miejscach. Mogą być wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej na place budów, na potrzeby dużych imprez masowych lub zastępować istniejącą linię w przypadku jej modernizacji lub awarii.

Linia serwisowa

Miejsce zasilenia

Pierwszym zadaniem uruchomionej przez nas linii serwisowej jest zasilenie 4800 klientów miejscowości Łodygowice (powiat żywiecki, woj. śląskie) podczas trwającego remontu linii średniego napięcia o długości 37 km.

Modernizacja

Modernizacja obejmuje wymianę słupów i przewodów na odcinku ponad 4 km, budowę linii kablowej długości ponad 0,5 km oraz wymianę dwóch stacji transformatorowych.

Wyłączenia prądu

Po analizach okazało się, że aby przeprowadzić prace, około 740 gospodarstw domowych w ciągu 11 dni miałoby kilkugodzinne wyłączenia prądu, a pozostali klienci byliby narażeni na bardzo częste krótkotrwałe przerwy w dostawie energii.
Zdecydowaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie wybudowanie 600 metrowej mobilnej linii serwisowej. Zakładamy, że dzięki temu blisko czterokrotnie zmniejszy się ilość niedostarczonej energii, a częstotliwość przerw obniży o 40 proc.   

Budowa linii energetycznej

Materiały

Elementy wykorzystane do budowy linii są lekkie i zarówno ich transport, jak i wykonanie nie wymagają stosowania ciężkiego sprzętu, a postawienie nie wymaga prowadzenia prac ziemnych.

Montaż

Montaż odbywa się na miejscu. Słup przykręcany jest do stalowej podstawy położonej bezpośrednio na ziemi. W przypadku ułożenia na gruncie jest ona kotwiona specjalnymi szpilkami.

Stabilność

Stabilizację ustawienia w zapewniają betonowe belki układane na podstawie. Po rozwieszeniu kabla jego nadmiar pozostaje na bębnie. Wszystkie elementy wykorzystane do budowy linii mogą być ponownie, wielokrotnie wykorzystane.
Niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej ma coraz większe znaczenie dla naszych klientów, dlatego mobilna linia serwisowa to kolejne rozwiązanie techniczne, po pracach pod napięciem i przewoźnych agregatach prądotwórczych, które pozwala nam ograniczać przerwy podczas prac inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Przyczepa serwisowa

Elementem ułatwiającym korzystanie z nowej technologii jest przyczepa serwisowa do przewożenia słupów i podstaw do ich ustawienia. Zamontowano na niej bęben ułatwiający zwijanie i oczyszczenie powłoki kabla podczas demontażu. Linia serwisowa zastępuje także pracę agregatów prądotwórczych, co jest korzystne dla środowiska naturalnego. 

Galeria zdjęć