⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

Monitorowanie zwarć międzyfazowych oraz doziemnych w sieciach napowietrznych SN

Dążenie do poprawy jakości świadczonych odbiorcom usług dystrybucyjnych poprzez zwiększenie niezawodności dostarczania energii elektrycznej w oparciu o szybsze wykrywanie uszkodzeń sieci wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań.

Testowany system, dzięki monitorowaniu tzw. narastania wartości zwarcia (ang. „wart faule pick-up ale”), powinien umożliwić wykrycie zwarcia nawet w przypadku braku zerwania przewodu (np. przewód leżący na konstrukcji słupa z powodu zerwania wiązałki).

Cele

Celem jest weryfikacja możliwości monitorowania i poprawności wykrywania wystąpienia zwarć międzyfazowych oraz doziemnych w sieci kompensowanej poprzez Automatykę Wymuszania Składowej Czynnej (AWSC).

Pilotaż na liniach napowietrznych z AWSC zweryfikuje możliwości uzyskania dużej skuteczności wykrywania zwarć doziemnych i międzyfazowych oraz także monitorowania parametrów sieci takich jak: napięcie, prąd, moc, kierunek przepływu mocy w sieciach napowietrznych SN.

Na tle błękitnego nieba widoczny jest słup energetyczny z boku którego znajduje się pracownik firmy energetycznej montujący na przewodzie energetycznym małe czujnik