Monitorowanie zwarć międzyfazowych oraz doziemnych w sieciach napowietrznych SN

Dążenie do poprawy jakości świadczonych odbiorcom usług dystrybucyjnych poprzez zwiększenie niezawodności dostarczania energii elektrycznej w oparciu o szybsze wykrywanie uszkodzeń sieci wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań.

Testowany system, dzięki monitorowaniu tzw. narastania wartości zwarcia (ang. „wart faule pick-up ale”), powinien umożliwić wykrycie zwarcia nawet w przypadku braku zerwania przewodu (np. przewód leżący na konstrukcji słupa z powodu zerwania wiązałki).

Cele

Celem jest weryfikacja możliwości monitorowania i poprawności wykrywania wystąpienia zwarć międzyfazowych oraz doziemnych w sieci kompensowanej poprzez Automatykę Wymuszania Składowej Czynnej (AWSC).

Pilotaż na liniach napowietrznych z AWSC zweryfikuje możliwości uzyskania dużej skuteczności wykrywania zwarć doziemnych i międzyfazowych oraz także monitorowania parametrów sieci takich jak: napięcie, prąd, moc, kierunek przepływu mocy w sieciach napowietrznych SN.

Na tle błękitnego nieba widoczny jest słup energetyczny z boku którego znajduje się pracownik firmy energetycznej montujący na przewodzie energetycznym małe czujnik