⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Wykonanie obrazu linii nN (w tym oświetlenia ulicznego) i zdigitalizowanego modelu przestrzennego, ortofotomapy oraz analityka pozyskanych danych na podstawie rejestracji na urządzeniu mobilnym naziemnym dla wybranego obszaru TAURON Dystrybucja.

TAURON Dystrybucja poszukuje alternatywnych metod oraz optymalizacji w obszarze inwentaryzacji i oceny stanu technicznego posiadanej infrastruktury nN (w tym oświetlenia ulicznego) analogicznie jak jest to realizowane na liniach WN i SN. Staramy się budować rynek wykonawców posiadających technologię kompleksowego i efektywnego pozyskiwania danych związanych z siecią nN (w tym oświetlenia ulicznego) posiadających dodatkowo doświadczenie w wykonywaniu oględzin.

Zrzut z ekranu aplikacji służącej od obrazowania stanu sieci elektroenergetycznej na którym na czarnym tle widać świecące się słupy i linii energetyczne.

Cele

1. Weryfikacja możliwości wykorzystania nowych technologii do inwentaryzacji i oceny stanu technicznego posiadanej infrastruktury nN na większą skalę w sposób kompleksowy i efektywny.

2. Skrócenie czasu i obniżenie kosztów oględzin sieci, zwiększenie jakości pozyskiwanych materiałów oraz danych, zwiększenie efektywności wykrywalności usterek.


Partnerzy

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę usług w projekcie: FaberLine sp. z o.o.

Logo firmy Faberline stanowiące fioletowo-pomarańczowy napis Faberline

W wyniku realizacji projektu potwierdzono możliwość realizacji obrazowania, inwentaryzacji i oceny stanu technicznego sieci nN na dużą skalę w sposób efektywny. Przy realizacji projektu bazowano na technologii pozyskiwania danych z naziemnej (samochodowej) platformy mobilnej, w mniejszym stopniu wykorzystywano inne technologie tj. lotnicze (statki załogowe i bezzałogowe) oraz piesze. Pozytywnie wypadła również ocena dotycząca ilości i jakości zbieranych danych.