⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!
Projekt „Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 - samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie: 1.2 Sektorowe programy B+R

Całkowity koszt realizacji projektu netto: 3 539 201,61 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 868 879,73 zł

logo funduszy europejskich na którym widać flagi Polski i Unii Europejskiej

Kontekst biznesowy

Rosnąca świadomość konsumentów energii elektrycznej, dążenie do zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w połączeniu z efektywnym wykorzystaniem lokalnych zasobów energetycznych prowadzi do rozwoju odnawialnych, rozproszonych źródeł energii. Ich rosnący udział w mikście energetycznym Polski powoduje, że wytwórcy energii muszą mierzyć się z coraz większymi trudnościami spowodowanymi nierównomiernością produkcji energii elektrycznej. Odpowiedzią na pojawiające się wyzwania może być idea budowy mikrosieci agregujących indywidualne, rozproszone źródła w celu ich wewnętrznego zbilansowania i umożliwienia jak najbardziej efektywnej współpracy z systemem elektroenergetycznym.

Cele

Opracowanie koncepcji funkcjonowania oraz uruchomienie  samobilansującego się pilotażowego obszaru sieci elektroenergetycznej opartego na lokalnych źródłach energii;
Opracowanie algorytmów predykcyjno-adaptacyjnych sterowania pracą układu, pozwalające na pełną współpracę jego poszczególnych elementów;
Utworzenie kompleksowej bazy danych z informacjami o potencjalnych obszarach i grupach odbiorców dla wdrożenia proponowanej technologii;
Stworzenie warunków biznesowych i oferty produktowej umożliwiającej zaangażowanie się TAURON Dystrybucja w roli aktywnego uczestnika w procesie tworzenia się samobilansujących się obszarów sieci elektroenergetycznej.
 
pięć miniatur urządzeń elektroenergetycznych wraz z opisem i podaną ich mocą

Partnerzy

TAURON Polska Energia S.A.
TAURON Inwestycje Sp. z o.o. 
TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę usług badawczych w zakresie określonym dla konsorcjanta TAURON Dystrybucja S.A. 

logo Politechniki Wrocławskiej – brązowy herb miasta i napis Politechnika Wrocławska
 
W ramach projektu powstała innowacyjna stacja transformatorowa z dwusystemową rozdzielnią nN pozwalająca na tworzenie różnych konfiguracji sieciowych. W ramach testów odbiorowych mikrosieci przeprowadzono testy pracy wyspowej oraz próby zwarciowe. Dalsza obserwacja i eksploatacja testowa mikrosieci pozwoli na opracowanie szczegółowej instrukcji współpracy ruchowej mikrosieci z siecią dystrybucyjną.