Opracowanie narzędzia wspierającego współpracę z klastrami energii w zakresie udostępniania i przetwarzania danych pomiarowych.

Klaster to porozumienie, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie wytwarzania, magazynowania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną, którego stroną jest co najmniej jedna jednostka samorządu terytorialnego i którego celem jest zapewnienie korzyści gospodarczych, społecznych lub środowiskowych stronom porozumienia lub zwiększenie elastyczności systemu elektroenergetycznego (definicja z projektowanej nowelizacji uOZE).

Z prawej strony znajduje duża dłoń zajmująca połowę obrazu a z lewej na różowym tle napis TAURON Dystrybucja oraz na szarym tle napis eLicznik KLASTER

Celem projektu jest zaprojekowane, przetestowanie i wdrożenie nowych funkcjonalności serwisu eLicznik dla klastrów energii.