Projekt „Opracowanie i przetestowanie adaptacyjnego systemu magazynowania energii w oparciu o drugie życie baterii pochodzących z pojazdów elektrycznych” został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie: 1.2 Sektorowe programy B+R.

Całkowity koszt realizacji projektu: 4 676 068,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 573 683,75 zł

logo funduszy europejskich na którym widać flagi Polski i Unii Europejskiej

Kontekst biznesowy

Z biegiem czasu akumulatory w pojazdach elektrycznych nie są już w pełni sprawne z uwagi na utratę pojemności. W uproszczeniu można przyjąć, że zużyta bateria w autobusie elektrycznym ma pojemność poniżej 80%. Wciąż może być jednak magazynem energii elektrycznej w aplikacjach stacjonarnych. Stąd idea projektu drugiego życia baterii, gdzie zamiast do utylizacji, trafią do ponownego użytku.

Magazyny energii budowane z wykorzystaniem używanych ogniw mogą stanowić istotny element inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Łączą bowiem wytwarzanie energii w lokalnych mikroźródłach prosumenckich lub małych źródłach fotowoltaicznych z jej przechowywaniem i dostarczaniem do końcowego odbiorcy. Co ważne, lokalne, rozproszone bateryjne magazyny energii mogą być elementem stabilizującym pracę sieci elektroenergetycznych szczególnie w sieciach niskich napięć, w których udział energii z niestabilnych źródeł OZE nieustannie rośnie. Bateryjne magazyny energii elektrycznej (EES) wspierać mogą rozwój elektromobilności i klastrów energii oraz wpływają na jakość dostarczanej energii elektrycznej.

Baterie w swoim drugim życiu baterii mogą być wykorzystane m.in. przy ładowarkach samochodów elektrycznych lub jako element inteligentnej infrastruktury energetycznej.

Cele

1. Opracowanie prototypowego systemu magazynowania energii w oparciu o technologię litowo-jonową o pojemności ok. 160 kWh.
2. Przeprowadzenie testów wykorzystania używanych prototypu magazynu (ogniwa bateryjne pochodzące z autobusów Solaris) w scenariuszu klienckim (współpraca z odnawialnymi źródłami energii) oraz dystrybucyjnym (współpraca z ładowarkami samochodów elektrycznych).

Partnerzy

TAURON Polska Energia S.A.


schemat wykorzystania zużytych baterii z pojazdów elektrycznych do magazynowania energii