Projekt SMiWUZ - System skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych

Projekt „Opracowanie innowacyjnego systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych spełniających założenia DMS (Distribution Management System) wraz z opracowaniem prototypu sterowników zabezpieczeń (w tym sygnalizatorów) na sieci SN” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Program sektorowy PBSE.

Całkowity koszt realizacji projektu netto: 7 013 100,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 4 026 587,50 zł

Kontekst biznesowy

Jak wynika z analiz wskaźników SAIDI i SAIFI największy wpływ na nie mają zdarzenia na sieci SN (około 85%). Z tego wynika konieczność automatyzacji sieci SN.

Systemy FDIR to ważne rozwiązanie, jednak nie mitygujące wszystkich wyzwań w tym zakresie. Biorąc pod uwagę dużą liczbę urządzeń w głębi sieci, konieczność ich monitorowania, zmiany ustawień, zmian układu sieciowego, potrzebny jest system, który potrafi w sposób dynamiczny i ciągły reagować na zdarzenia w sieci.

Cele

Opracowanie modułu programowego do systemu SCADA SN, za pomocą którego będą wykonywane obliczenia oraz archiwizowane dane niezbędne do obliczeń, jak również prototyp urządzenia zabezpieczeniowego z automatyzacją wymiany danych.

sOtwarty bagażnik samochodu serwisowego pogotowia energetycznego z widocznymi we wnętrzu zwojami kabli energetycznych

W ramach badań przemysłowych zrealizowane takiej prace jak: 

  1. Przygotowanie środowiska testowego.
  2. Opracowanie macierzy danych.
  3. Opracowanie założeń funkcjonalnych prototypu urządzenia zabezpieczeniowego.
  4. Przygotowanie koncepcja funkcjonalności algorytmów oraz metod sterowania siecią dla funkcjonalności DMS, a także stworzenie nowego modułu obsługi nastaw zabezpieczeń i sygnalizatorów dla Syndis RV
  5. Analizę wariantową sposobu pracy automatyki zabezpieczeniowej i modułu FDIR w wybranym obszarze sieci dystrybucyjnej obejmującej opracowanie modelu sieci oraz analizę różnych scenariuszy automatyzacji sieci.

W ramach prac rozwojowych zrealizowano: 

  1. Opracowanie prototypu urządzenia zabezpieczeń i jego integracja z modułem programowym. SMIWUZ.
  2. Testy i weryfikacja działania SMiWUZ w warunkach laboratoryjnych i polowych.

Schemat działania systemu skutecznego monitorowania i wspierania urządzeń zabezpieczeniowych na którym widać wiele urządzeń automatyki przemysłowej oraz infrastruktury elektroenergetycznej

Konsorcjum 

Logo firmy Mikronika na którym widać dwa niebieskie kwadraty jeden z napisem Systemy Automatyki a drugi Mikronika

Konsorcjum z MIKRONIKA sp. z o.o.

Partnerzy

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę usług badawczych w projekcie: Politechnikę Śląską.

Logo Politechniki Śląskiej na którym widać białego orła we wnętrzu niebieskiego koła zębatego a obok napis Politechnika Śląska

W ramach zamykania projektu rozpoczęto działania w porozumieniu z Mikroniką Sp. z o.o. zmierzające do wdrożenia wyników projektu, w tym przygotowania wersji produkcyjnej systemu SMiWUZ, uwzględniającej: współpracę z SMiIWUZ z reklozerami KTR, optymalizację sytemu w zakresie wysyłanych nastaw, dostęp użytkownika do obliczeń zwarciowych.