⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Projekt SOPJEE - System ocen propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych

Projekt „ System oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Program sektorowy PBSE.

Całkowity koszt realizacji projektu netto: 2 897 119,75 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 1 574 658,46 zł

Kontekst biznesowy

Wzrost OZE przyłączonych do sieci dystrybucyjnej oraz rosnąca świadomość klientów powodują, że konieczne jest rozwijanie nowych narzędzi zapewniających utrzymanie właściwej jakości dostawy energii elektrycznej.

Cele

Celem projektu była budowa narzędzia eksperckiego do zarządzania jakością dostaw energii elektrycznej w TAURON Dystrybucja i umożliwiającego dostarczanie firmie:

informacji o stanie JEE w wybranych punktach pomiarowych lub wybranym obszarze sieci elektroenergetycznej, np. na potrzeby rozpatrywania reklamacji lub określania potrzeb inwestycyjnych w rozbudowę sieci lub instalację urządzeń kompensujących poziomy zaburzeń JEE; analiz poświęconych lokalizacji źródeł zaburzeń JEE oraz ich indywidualnej emisji w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem modułów diagnostycznych systemu SOPJEE, w celu identyfikacji tych źródeł oraz określania technicznych możliwości poprawy warunków zasilania; analiz oddziaływania planowanych do przyłączenia odbiorców pod kątem dostępności udziałów kompatybilności (tj. czy można ich bezpiecznie przyłączyć) oraz ich przyszłego oddziaływania na innych odbiorców z punktu widzenia JEE; oceny oddziaływania zmian w strukturze sieci (np. przełączenia po stronie PSE lub zmiany układów zasilania dużych odbiorców przemysłowych); okresowych analiz JEE z systemów stacjonarnych (analizatory + liczniki); oceny benchmarkingu JEE w oparciu o wskaźniki grupowe W1-W4 (SOPJEE); analiz trendów zmian JEE w dziedzinie czasu (miesiące, sezony klimatyczne, lata) oraz prognozowania obszarów o podwyższonym ryzyku dla degradacji warunków zasilania z uwzględnieniem rozwoju OZE.

Wykres prezentujący System oceny propagacji i poprawy parametrów jakości energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych

Konsorcjum

Logo firmy Procom System na którym widać napis szary napis Procom System na białym tle

Partnerzy

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę usług badawczych w projekcie: Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica.Opracowany prototyp narzędzia informatycznego umożliwia m.in.:

Benchmarking obszarowy jakości dostawy energii elektrycznej - identyfikacja fragmentów sieci doświadczających degradacji warunków zasilania lub narażonych na to zjawisko w niedalekiej przyszłości, na potrzeby wsparcia w optymalnej dystrybucji nakładów inwestycyjnych na poprawę warunków zasilania odbiorców TAURON Dystrybucja; Lokalizację źródeł zaburzeń jakości dostawy energii elektrycznej oraz oceny ich indywidualnej emisji, celem zautomatyzowanej identyfikacji źródeł/odbiorników energii elektrycznej i wymiernym, negatywnym wpływie na parametry napięcia, oddziałujących na innych przyłączonych odbiorców, w sieci TAURON Dystrybucja; Ocenę poziomów kompatybilności (dostępnego przydziału oraz przekroczeń) dla zaburzeń jakości dostawy energii elektrycznej jako wsparcie w procesie przyłączania nowych odbiorców/źródeł energii elektrycznej. Moduł oceny poziomów kompatybilności dostarcza OSD informacji o przewidywanej zmianie poziomu danego zaburzenia JEE, będącej skutkiem przyłączenia danego odbiorcy, który wnioskuje o wydanie warunków przyłączenia.