System magazynowania energii

TAURON Dystrybucja buduje demonstracyjny stacjonarny system magazynowania energii jako element stabilizacji pracy sieci oraz element SmartGrid. System powstanie w miejscowości Cieszanowice w gminie Kamiennik.  Moc czynna osiągnie ponad 3 MW, a pojemność użyteczna wyniesie ponad 700 kWh. Energia będzie magazynowana w bateryjnych ogniwach litowo-tytanowych. 

Istotą projektu jest powstanie systemu magazynowania energii elektrycznej, który pomoże w bardziej efektywny sposób gospodarować energią elektryczną oraz dystrybuować ją do użytkowników końcowych. Oznacza to lepszą jakość i większą dostępność do energii elektrycznej dla klientów w obrębie gmin Kamiennik, Gródków i Otmuchów. 


 
Poprawa jakości energii 

System powstaje przy stacji energetycznej w miejscowości Cieszanowice w gminie Kamiennik w woj. opolskim. Z punktu widzenia realizacji celów projektu ta lokalizacja jest najkorzystniejsza, ponieważ stacja ta współpracuje ze zlokalizowaną w odległości 7,5 km od niej Farmą Wiatrową Lipniki. Moc Farmy wynosi ok. 30 MW.  

Farmy wiatrowe cechują się największą zmiennością wielkości produkcji energii w porównaniu do innych źródeł OZE i stanowią największy udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce z pośród wszystkich odnawialnych źródeł energii. Stąd realizacja projektu i jego wyniki mogą w przyszłości przynieść korzyści nie tylko na terenie TAURONA. Spółka liczy, że doświadczenia zdobyte przy realizacji inwestycji w zakresie technicznej i ekonomicznej użyteczności systemu zostaną wykorzystane w innych lokalizacjach, gdzie są zainstalowane nie stabilne źródła energii. 

Zmniejszenie strat sieciowych


Projekt docelowo ma potwierdzić w praktyce korzyści z magazynowania energii elektrycznej w oparciu o innowacyjne magazyny energii wykorzystujące ogniwa elektrochemiczne. Z punktu widzenia operatora systemu dystrybucyjnego istotne jest również zmniejszenie technicznych strat sieciowych poprzez poprawę gospodarowania energią elektryczną oraz stabilizacja pracy sieci poprzez efektywniejsze sterowanie strumieniami przepływu energii. 

Pozytywne efekty realizacji projektu będą bezpośrednio wpływać na odbiorców energii zasilanych z GPZ Cieszanowice. W szerszej perspektywie beneficjentami przedsięwzięcia mogą być wszyscy odbiorcy elektrycznej przyłączeni do sieci dystrybucyjnej. Uzyskane w demonstracyjnym projekcie wyniki będzie można odnieść w przyszłości do innych obszarów w innych lokalizacjach, gdzie występują odnawialne źródła energii, w tym farmy wiatrowe. 

Wsparcie Unii 
 
Do realizacji projektu TAURON Dystrybucja pozyskał dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej. 13 czerwca 2018 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinasowanie jest z poddziałania 1.4.1 "Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym", z którego co do zasady mogą korzystać wnioskodawcy realizujący projekty dotyczące budowy i przebudowy systemów dystrybucyjnych niskiego i średniego napięcia związanych z wdrożeniem technologii inteligentnych sieci, w celu m.in. ograniczenia strat sieciowych i zwiększenia możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii.