⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach.
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

System magazynowania energii

TAURON Dystrybucja zbudował demonstracyjny stacjonarny system magazynowania energii jako element stabilizacji pracy sieci oraz element SmartGrid. System powstał w miejscowości Cieszanowice w gminie Kamiennik. Moc czynna to ponad 3 MW, a pojemność użyteczna wynosi ponad 700 kWh. Energia jest magazynowana w bateryjnych ogniwach litowo-tytanowych. Jest to największy tego typu magazyn energii w Polsce.

Istotą projektu było powstanie systemu magazynowania energii elektrycznej, który pomoże w bardziej efektywny sposób gospodarować energią elektryczną oraz dystrybuować ją do użytkowników końcowych. Oznacza to lepszą jakość i większą dostępność do energii elektrycznej dla klientów w obrębie gmin Kamiennik, Gródków i Otmuchów. 

System powstał na terenie stacji energetycznej w miejscowości Cieszanowice w gminie Kamiennik w woj. opolskim. Z punktu widzenia realizacji celów projektu ta lokalizacja jest najkorzystniejsza, ponieważ stacja ta współpracuje ze zlokalizowaną w odległości 7,5 km od niej Farmą Wiatrową Lipniki. Moc Farmy wynosi ok. 30 MW. Uruchomienie magazynu w Cieszanowicach to jedno z podejmowanych działań w obszarze rozwijania technologii magazynowania energii.  

Magazyn energii ESS Cieszanowice posiada szereg różnych funkcjonalności istotnych z perspektywy poprawy jakości energii elektrycznej jak i stabilizacji pracy sieci oraz zwiększenia jej niezawodności. Obecnie magazyn pracuje w trybie automatycznym kontroli PQ przy zadanym stopniu naładowania. Ta funkcja polega na utrzymywaniu odpowiednich poziomów napięcia i częstotliwości na szynach rozdzielni średniego napięcia w stacji Cieszanowice poprzez regulację przepływów mocy czynnej i biernej przy jednoczesnym stałym poziomie naładowania magazynu. Sterowanie pracą magazynu jest możliwe z poziomu Dyspozycji Stacyjnej wysokich napięć, jak również  w określonych przypadkach,  z poziomu dedykowanej aplikacji do obsługi pracy magazynu. 

W ramach testów odbiorowych magazynu pozytywnie przetestowano wszystkie funkcjonalności, w tym tryb pracy wyspowej oraz wygładzania mocy. Eksperyment pracy wyspowej przeprowadzono w ramach usługi badawczej z Politechniką Wrocławską przy wykorzystaniu sztucznego obciążenia rezystancyjno-reaktancyjnego oraz z siecią rzeczywistą. Testy przeprowadzono w układzie normalnym i awaryjnym stacji 110kV. 

Doświadczenia, które zdobywa TAURON Dystrybucja w zakresie technicznej i ekonomicznej użyteczności systemu w Cieszanowicach mogą zostać wykorzystane w innych lokalizacjach, gdzie są zainstalowane niestabilne źródła energii. Farmy wiatrowe charakteryzują się dużą zmiennością wielkości produkcji energii w porównaniu do innych źródeł OZE, a jednocześnie stanowią największy udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce, spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii.

Wsparcie Unii 
 
Do realizacji projektu TAURON Dystrybucja pozyskał dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej. 13 czerwca 2018 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dofinasowanie jest z poddziałania 1.4.1 "Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym", z którego co do zasady mogą korzystać wnioskodawcy realizujący projekty dotyczące budowy i przebudowy systemów dystrybucyjnych niskiego i średniego napięcia związanych z wdrożeniem technologii inteligentnych sieci, w celu m.in. ograniczenia strat sieciowych i zwiększenia możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii.