Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Nasze wartości

Wartości Grupy TAURON stanow​ią drogowskazy na drodze ku realizacji strategii Grupy, a także w relacjach ze współpracownikami, klientami, partnerami oraz otoczeniem.
Wartości są symbolami i wyznacznikami naszej kultury organizacyjnej. Ważne jest dla nas nie tylko, co robimy, ale również sposób, w jaki wspólnie osiągamy nasze cele. Wartości Grupy TAURON podsumowuje skrót PRO.


Partnerstwo :

  • Jesteśmy partnerami dla klientów i siebie nawzajem w realizacji wspólnych celów,
  • Budujemy trwałe relacje - oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku,
  • Angażujemy się w to, co ważne dla naszych klientów i Grupy.

Rozwój:

Jesteśmy innowacyjni  -  pokonujemy bariery, wyznaczamy trendy i kreujemy zmiany, Stale rozwijamy kompetencje, umiejętności i wiedzę,Poszukujemy coraz lepszych rozwiązań - wychodzimy naprzeciw obecnym i przyszłym potrzebom klientów, ciągle podnosząc jakość naszych usług.

Odwaga:

Śmiało i otwarcie rozmawiamy o problemach i najodważniejszych pomysłach, Z determinacją wdrażamy to, w co wierzymy, aby osiągnąć wspólne cele,Z zaangażowaniem i pasją stawiamy czoła wyzwaniom zmieniającego się otoczenia.