Nasze wartości

Wartości Grupy TAURON stanow​ią drogowskazy na drodze ku realizacji strategii Grupy, a także w relacjach ze współpracownikami, klientami, partnerami oraz otoczeniem.
Wartości są symbolami i wyznacznikami naszej kultury organizacyjnej. Ważne jest dla nas nie tylko, co robimy, ale również sposób, w jaki wspólnie osiągamy nasze cele. Wartości Grupy TAURON podsumowuje skrót PRO.


Partnerstwo :

  • Jesteśmy partnerami dla klientów i siebie nawzajem w realizacji wspólnych celów,
  • Budujemy trwałe relacje - oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku,
  • Angażujemy się w to, co ważne dla naszych klientów i Grupy.

Rozwój:

Jesteśmy innowacyjni  -  pokonujemy bariery, wyznaczamy trendy i kreujemy zmiany, Stale rozwijamy kompetencje, umiejętności i wiedzę,Poszukujemy coraz lepszych rozwiązań - wychodzimy naprzeciw obecnym i przyszłym potrzebom klientów, ciągle podnosząc jakość naszych usług.

Odwaga:

Śmiało i otwarcie rozmawiamy o problemach i najodważniejszych pomysłach, Z determinacją wdrażamy to, w co wierzymy, aby osiągnąć wspólne cele,Z zaangażowaniem i pasją stawiamy czoła wyzwaniom zmieniającego się otoczenia.