Dziękujemy za przesłanie wniosku

Warunki przyłączenia określimy w terminie 21 dni kalendarzowych jeżeli wnioskowałeś o moc przyłączeniową do 40 kW. 
W pozostałych przypadkach warunki przyłączenia określimy do 30 dni kalendarzowych.
Dokumenty prześlemy na wskazany adres korespondencyjny.