Lista podmiotów Grupy TAURON oraz Spółek Korzystających - na potrzeby organizacji przepływu danych osobowych

Grupa TAURON oznacza następujące podmioty:

TAURON Polska Energia S.A 
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000271562
NIP 9542583988
REGON 240524697
www.tauron.pl/tauron

Kopalnia Wapienia Czatkowice sp. z o.o.
ul. Czatkowice Dolne 78
32-065 Krzeszowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000073875
NIP 6751004131
REGON 351091315
www.czatkowice.pl

Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. 
ul. Lwowska 72-96B
33-100 Tarnów
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000026981
NIP 8731635450
REGON 850458198;
www.wsparcie-grupatauron.pl

Polska Energia PKH sp. z o.o.
ul. Złota 59,
00-120 Warszawa 
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy 
w Warszawie 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego
KRS 0000031635
NIP 9542312373
REGON 276709807

TAURON Ciepło sp. z o. o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000396345
NIP 9542732017
REGON 242734832
www.tauron-cieplo.pl

 TAURON Czech Energy s.r.o 
Na Rovince 879
720 00 Ostrava-Hrabova
rejestr przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Ostrawa w Ostrawie pod numerem C34142
www.tauronenergy.cz

TAURON Dystrybucja S.A. 
ul. Podgórska 25A
31-035 Kraków
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000073321
NIP: 6110202860
REGON: 230179216
www.tauron-dystrybucja.pl

 TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. 
ul. Kryształowa 1/3
33-100 Tarnów
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000044483
NIP 8731627781
REGON 850457661 
www.pomiary.tauron-dystrybucja.pl

TAURON Nowe Technologie S.A.
Pl. Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu - Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000141756
NIP 8991076556
REGON 930810615
www.nowe-technologie.tauron.pl

TAURON EKOENERGIA sp. z o. o. 
ul. Obrońców Pokoju 2b
58-500 Jelenia Góra
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000195546
NIP 6112502075
REGON 231194695
www.tauron-ekoenergia.pl

TAURON Ekoserwis sp. z o. o. 
Rożnów 433
33-316 Rożnów
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000041661
NIP 7341876665
REGON 490711879

TAMEH Polska Sp. z o.o.
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92/102B
41-308 Dąbrowa Górnicza
rejestr prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000517891
NIP 6292469987
REGON 243631583

TAMEH Holding Sp. z o.o.
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92/102A
41-308 Dąbrowa Górnicza
rejestr prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000517887
NIP 6292469993
REGON 243631554

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60
30-417 Kraków
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000270491
NIP 6762337735
REGON 120378027
www.tauron.pl/sprzedaz

TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. 
ul. Barlickiego 2
44-100 Gliwice
rejestr przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000036971
NIP 6312241337
REGON 276551482
www.tauron.pl/sprzedaz-gze

TAURON Ubezpieczenia Sp. z o.o. 
ul. Widok 19
40-118 Katowice
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000396356
NIP 9542732000
REGON 242734950
www.ubezpieczenia.tauron.pl


En – Energia I sp. z o.o. 
ul. Ks. Ściegiennego 3
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000692187
NIP 6342904937
REGON 368218395

En – Energia II sp. z o.o. 
ul. Ks. Ściegiennego 3
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000692569
NIP 6342903984
REGON 368127155

En – Energia III sp. z o.o. 
ul. Ks. Ściegiennego 3
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000692185
NIP 6342904156
REGON 368150160, 

En – Energia IV sp. z o.o. 
ul. Ks. Ściegiennego 3
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000695025
NIP 6342905339
REGON 368265704

KOMFORT Zarządzanie Aktywami sp. z o.o. 
ul. Ks. Ściegiennego 3
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000689215
NIP 6342900833
REGON 367908904

Fundacja TAURON
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3
40–114 Katowice
rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zdrowotnych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000418534
NIP 954 27 37 629
REGON 242918271
www.fundacja.tauron.pl

Usługi Grupa TAURON sp. z o.o.
ul. Lwowska 72-96b
33-100 Tarnów
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 6342831517
KRS: 0000524010
REGON: 243680251

FINANSE GRUPA TAURON sp. z o.o.
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3
40–114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 KRS 0000772302
NIP 6342951291
REGON 382593024

TAURON Zielona Energia sp. z o.o.
ul. Ks. Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000783571
NIP 6342958117
REGON 383220940
www.tze.tauron.pl

TEC1 sp. z o.o.
ul. Ks. Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000781726
NIP 6342956816
REGON 383099444

TEC1 sp. z o.o. Mogilno I sp. k.
ul. Ks. Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000305524
NIP 8513060193
REGON 320523990

TEC1 sp. z o.o. Mogilno II sp. k.
ul. Ks. Ściegiennego 3, 
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000305835
NIP 851360187
REGON 320523960

TEC1 sp. z o.o. Mogilno III sp. k.
ul. Ks. Ściegiennego 3, 
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000305526
NIP 8513060224
REGON 320523836

TEC1 sp. z o.o. Mogilno IV sp. k.
ul. Ks. Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000305602
NIP 8513060230
REGON 320523842

TEC1 sp. z o.o. Mogilno V sp. k.
ul. Ks. Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000305602
NIP 8513060247
REGON 320523859

TEC1 sp. z o.o. Mogilno VI sp. k.
ul. Ks. Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000305532
NIP 8513060253
REGON 320523902

TEC1 sp. z o.o. EW Śniatowo sp. k.
ul. Ks. Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000324718
NIP 8513036266
REGON 320432447

TEC1 sp. z o.o. EW Dobrzyń sp. k.
ul. Ks. Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000324837
NIP 8513042404
REGON 320467902

TEC1 sp. z o.o. EW Gołdap sp. k.
ul. Ks. Ściegiennego 3, 
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000328017
NIP 8471548888
REGON 280085249

TEC1 sp. z o.o. Ino 1 sp. k.
ul. Ks. Ściegiennego 3, 
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000281439
NIP 5562635870
REGON 340354364

ŁAGISZA GRUPA TAURON sp. z o.o.
ul. Lwowska 23,
40-389 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego
KRS 0000578211
NIP 9542758850
REGON 362655901

AVAL-1 sp. z o.o.
ul. Obrońców Pokoju 2B,
58-500 Jelenia Góra
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna
we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000696521
NIP 8522635463
REGON 368336723

POLPOWER sp. z o.o.
ul. Obrońców Pokoju 2B,
58-500 Jelenia Góra
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy 
w Koszalinie
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego
KRS 0000301094
NIP 6722021227
REGON 320482758

WIND T1 sp. z o.o.
ul. Obrońców Pokoju 2B,
58-500 Jelenia Góra
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy 
w Koszalinie
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego
KRS 0000836396
NIP 4990681767
REGON 385876515

TAURON INWESTYCJE 
sp. z o.o. w organizacji 
ul. Pokoju 14,
42-504 Będzin

"MEGAWATT S.C.” sp. z o.o.
ul. ks. Piotra Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000294114
NIP 8522527377
REGON 320467240

Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III sp. z o.o.
al. Tysiąclecia 7,
43-603 Jaworzno
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000107950
NIP 6320000068
REGON 270123555

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 
ul. Sudecka 95-97
53-128 Wrocław
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000281888
NIP 8992604750
REGON 020520830
www.tauron.pl/obslugaklienta
 

Spółki Korzystające oznacza następujące podmioty:

TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000003157
NIP 6321792812
REGON 276854946,
www.tauron-wytwarzanie.pl

BIOEKO Grupa TAURON Sp. z o. o.
ul. Energetyków 13
37-450 Stalowa Wola
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000395659
NIP 8652554852
REGON 180764060
www.bioeko.tauron.pl

Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. 
ul. Dobrej Energii 11
43-603 Jaworzno
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000671384
NIP 6322016754
REGON 366943241
www.nowejaworzno-grupatauron.pl

TAURON Serwis Sp. z o.o.
ul. Promienna 7
43 - 603 Jaworzno
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000396347
NIP 9542732023
REGON 242735211
www.tauron-serwis.pl


TAURON Wydobycie S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000228587
NIP 6321880539
REGON 240033634
www.tauron-wydobycie.pl

Spółka Usług Górniczych sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 37 A
43 – 600 Jaworzno
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000154615
NIP 6321709449
REGON 273600375

Lista podmiotów aktualna na dzień: 28.12.2022 r.