Lista podmiotów Grupy TAURON oraz Spółek Korzystających - na potrzeby organizacji przepływu danych osobowych

Grupa TAURON oznacza następujące podmioty:

TAURON Polska Energia S.A 
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000271562
NIP  9542583988
REGON 240524697
www.tauron.pl/tauron

Kopalnia Wapienia Czatkowice sp. z o.o.
ul. Czatkowice Dolne 78,
32-065 Krzeszowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000073875
NIP 6751004131
REGON 351091315
www.czatkowice.pl

Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o. 
ul. Lwowska 72-96B
33-100 Tarnów
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000026981
NIP 8731635450
REGON 850458198;
www.wsparcie-grupatauron.pl

Polska Energia PKH sp. z o.o.
ul. Złota 59,
00-120 Warszawa 
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy 
w Warszawie 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego
KRS 0000031635
NIP 9542312373
REGON 276709807

TAURON Ciepło sp. z o. o.
ul. Grażyńskiego 49,
40-126 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000396345
NIP 9542732017
REGON 242734832
www.tauron-cieplo.pl

TAURON Czech Energy s.r.o 
Na Rovince 879,
720 00 Ostrava-Hrabova
rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Ostrawa w Ostrawie pod numerem C34142
www.tauronenergy.cz

TAURON Dystrybucja S.A. 
ul. Podgórska 25A,
31-035 Kraków
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000073321 
NIP 6110202860
REGON: 230179216
www.tauron-dystrybucja.pl

 TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. 
ul. Kryształowa 1/3,
33-100 Tarnów
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście W Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000044483
NIP 8731627781
REGON 850457661 
pomiary.tauron-dystrybucja.pl

TAURON Nowe Technologie S.A.
Pl. Powstańców Śląskich 20,
53-314 Wrocław
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000141756
NIP 8991076556
REGON 930810615
nowe-technologie.tauron.pl

TAURON EKOENERGIA sp. z o. o. 
ul. Obrońców Pokoju 2b,
58-500 Jelenia Góra
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000195546
NIP 6112502075
REGON 231194695
www.tauron-ekoenergia.pl

TAURON Ekoserwis sp. z o. o. 
Rożnów 433,
33-316 Rożnów
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000041661
NIP 7341876665
REGON 490711879

TAMEH Polska Sp. z o.o.
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92/102B,
41-308 Dąbrowa Górnicza
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000517891
NIP 6292469987
REGON 243631583

TAMEH Holding sp. z o.o.
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92/102A,
41-308 Dąbrowa Górnicza
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000517887
NIP 6292469993
REGON 243631554

TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60,
30-417 Kraków
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000270491
NIP 6762337735
REGON 120378027
www.tauron.pl/sprzedaz

TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. 
ul. Barlickiego 2,
44-100 Gliwice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000036971
NIP  6312241337
REGON 276551482
www.tauron.pl/sprzedaz-gze

TAURON Ubezpieczenia sp. z o.o. 
ul. Widok 19,
40-118 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000396356
NIP 9542732000
REGON 242734950
ubezpieczenia.tauron.pl


En – Energia I sp. z o.o. 
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000692187
NIP 6342904937
REGON 368218395

En – Energia II sp. z o.o. 
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000692569
NIP 6342903984
REGON 368127155

En – Energia III sp. z o.o. 
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000692185
NIP 6342904156
REGON 368150160

En – Energia IV sp. z o.o. 
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000695025
NIP 6342905339
REGON 368265704

KOMFORT Zarządzanie Aktywami sp. z o.o. 
ul. Ks. Ściegiennego 3
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000689215
NIP 6342900833
REGON 367908904

Fundacja TAURON
ul. Ks. Ściegiennego 3,
40–114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000418534
NIP 9542737629
REGON 242918271
fundacja.tauron.pl

Usługi Grupa TAURON sp. z o.o.
ul. Lwowska 72-96b
33-100 Tarnów
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 6342831517
KRS 0000524010
REGON 243680251

FINANSE GRUPA TAURON sp. z o.o.
ul. Ks. Ściegiennego 3,
40–114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000772302
NIP 6342951291
REGON 382593024

TAURON Zielona Energia sp. z o.o.
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000783571
NIP 6342958117
REGON 383220940
tze.tauron.pl

TEC1 sp. z o.o.
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000781726
NIP 6342956816
REGON 383099444

TEC1 sp. z o.o. Mogilno I sp. k.
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000305524
NIP 8513060193
REGON 320523990

TEC1 sp. z o.o. Mogilno II sp. k.
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000305835
NIP 851360187
REGON 320523960

TEC1 sp. z o.o. Mogilno III sp. k.
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000305526
NIP 8513060224
REGON 320523836

TEC1 sp. z o.o. Mogilno IV sp. k.
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000305602
NIP 8513060230
REGON 320523842

TEC1 sp. z o.o. Mogilno V sp. k.
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000305602
NIP 8513060247
REGON 320523859

TEC1 sp. z o.o. Mogilno VI sp. k.
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000305532
NIP 8513060253
REGON 320523902

TEC1 sp. z o.o. EW Śniatowo sp. k.
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000324718
NIP 8513036266
REGON 320432447

TEC1 sp. z o.o. EW Dobrzyń sp. k.
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000324837
NIP 8513042404
REGON 320467902

TEC1 sp. z o.o. EW Gołdap sp. k.
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000328017
NIP 8471548888
REGON 280085249

TEC1 sp. z o.o. Ino 1 sp. k.
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3,
40-114 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000281439
NIP 5562635870
REGON 340354364

ŁAGISZA GRUPA TAURON sp. z o.o.
ul. Lwowska 23,
40-389 Katowice
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000578211
NIP 9542758850
REGON 362655901

AVAL-1 sp. z o.o.
ul. Obrońców Pokoju 2B,
58-500 Jelenia Góra
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna
we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000696521
NIP 8522635463
REGON 368336723

POLPOWER sp. z o.o.
ul. Obrońców Pokoju 2B,
58-500 Jelenia Góra
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy 
w Koszalinie
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego
KRS 0000301094
NIP 6722021227
REGON 320482758

WIND T1 sp. z o.o.
ul. Obrońców Pokoju 2B,
58-500 Jelenia Góra
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy 
w Koszalinie
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego
KRS 0000836396
NIP 4990681767
REGON 385876515

TAURON INWESTYCJE sp. z o.o.
ul. Pokoju 14,
42-504 Będzin
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Katowicach
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000976030
NIP 6252483107
REGON 522447033

"MEGAWATT S.C.” sp. z o.o.
ul. Romualda Traugutta 149,
71-314 Szczecin
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Szczecinie
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000294114
NIP 8522527377
REGON 320467240

Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III sp. z o.o.
al. Tysiąclecia 7,
43-603 Jaworzno
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
KRS 0000107950
NIP 6320000068
REGON 270123555

TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 
ul. Sudecka 95-97,
53-128 Wrocław
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000281888
NIP 8992604750
REGON 020520830
www.tauron.pl/obslugaklienta

Spółki Korzystające oznacza następujące podmioty:

TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51,
43-603 Jaworzno
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000003157
NIP 6321792812
REGON 276854946
www.tauron-wytwarzanie.pl

BIOEKO Grupa TAURON sp. z o. o.
ul. Energetyków 13,
37-450 Stalowa Wola
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000395659
NIP 8652554852
REGON 180764060
bioeko.tauron.pl

Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. 
ul. Dobrej Energii 11
43-603 Jaworzno
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000671384
NIP 6322016754
REGON 366943241
www.nowejaworzno-grupatauron.pl

TAURON Serwis sp. z o.o.
ul. Promienna 7,
43 - 603 Jaworzno
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000396347
NIP 9542732023
REGON 242735211
www.tauron-serwis.pl


TAURON Wydobycie S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno
rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000228587
NIP 6321880539
REGON 240033634
www.tauron-wydobycie.pl

Spółka Usług Górniczych sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 37 A
43 – 600 Jaworzno
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000154615
NIP 6321709449
REGON 273600375

Lista podmiotów aktualna na dzień: 01.07.2024 r.