Dowiedz się więcej o rynku mocy 

To regulowany mechanizm, który zabezpiecza dostawę energii w okresach zagrożenia, kiedy jest wyjątkowo duże zapotrzebowanie na energie elektryczną. Polega na utrzymaniu bloków wytwórczych “w gotowości” do produkcji energii elektrycznej. 

Dlaczego rynek mocy jest potrzebny?

Analizy przeprowadzone przez Operatora Systemu Przesyłowego odpowiedzialnego za bilansowanie mocy wskazują, że po roku 2020 może dojść do zwiększonego zapotrzebowania na moc, której nie będziemy mogli zapewnić.

W Polsce obecnie mocno rozwijają się wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych. Jednak produkcja energii z OZE jest niestabilna, ponieważ jest zależna od wielu czynników, na które nie mamy wpływu. Mogą się pojawić problemy z dostępnością mocy w tak zwanych godzinach szczytu, kiedy jest wyjątkowo duże zapotrzebowanie na energię. Konwencjonalne jednostki wytwórcze muszą zapewnić gotowość pokrycia zapotrzebowania na energię w przypadku, kiedy mniej stabilne źródła OZE nie będą w stanie jej produkować.

Rynek mocy zapewnia pokrycie zapotrzebowania odbiorców przez dostawców w uregulowany sposób. Gotowość do wyprodukowania mocy będzie przedmiotem handlu, a więc odbiorcy będą za nią płacić. Takie rozwiązanie daje większe bezpieczeństwo energetyczne.

Więcej informacji o rynku mocy jest na stronach:


Rynek mocy obowiązuje od stycznia 2021 roku.