Podstawy prawne

Zapoznaj się z aktami prawnymi dotyczącymi rynku mocy.
 1. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy 
  Zobacz
 2. Rozporządzenie MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie 
  Zobacz
 3. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 58/2020 w sprawie wybranych godzin doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie - wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2021 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy o rynku mocy 
  Zobacz
 4. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 63/2020 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021 
  Zobacz
 5. Dodatkowe informacje nt rynku mocy zawarte na stronie internetowej PSE SA 
  Zobacz
 6. Informacja Prezesa URE nr 55/2021 w sprawie wybranych godzin doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2022 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 2) ustawy o rynku mocy
  Zobacz
 7. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 56/2021 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2022
  Zobacz
 8. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 43/2022 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2023
  Zobacz
 9. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 40/2022 w sprawie w sprawie wybranych godzin doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2023 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych, o których mowa w art. 89a ust. 1 pkt 2) ustawy o rynku mocy
  Zobacz
 10.