Podstawy prawne

Zapoznaj się z aktami prawnymi dotyczącymi rynku mocy.
 1. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy 
  Zobacz
 2. Rozporządzenie MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie 
  Zobacz
 3. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 58/2020 w sprawie wybranych godzin doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie - wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2021 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy o rynku mocy 
  Zobacz
 4. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 63/2020 w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021 
  Zobacz
 5. Dodatkowe informacje nt rynku mocy zawarte na stronie internetowej PSE SA 
  Zobacz
 6.