⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Wymiana liczników

Wymieniamy liczniki na nowoczesne modele, które umożliwiają zdalny odczyt danych pomiarowych. Dzięki temu będziemy mogli na bieżąco pozyskiwać dane pomiarowe.
Nowy licznik umożliwi lepszą kontrolę zużycia energii elektrycznej. Dzięki temu będziesz mógł:
ograniczyć pobór energii przez urządzenia, których nie używasz, dobrać odpowiednią taryfę, która będzie odpowiadała twoim potrzebom, zaplanować, w jaki sposób optymalnie zużywać energię elektryczną.
 Dzięki informacjom, które pozyskamy z nowych liczników, będziemy mogli:
lepiej planować rozbudowę sieci,  optymalniej wykorzystywać posiadane zasoby sieciowe, ograniczać straty,  poprawiać jakość energii elektrycznej, zmniejszać ryzyka przerw w dostawie energii elektrycznej. 
Działania te usprawnią dystrybucję energii elektrycznej i poprawią bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.
 
 • Ustawa o rynku mocy określa komu wymienimy licznik energii elektrycznej na nowy ze zdalną transmisją danych pomiarowych. 
  Wymienimy twój licznik, jeżeli: 
  masz moc umowną powyżej 16 kW, 
  nie jesteś odbiorcą końcowym w gospodarstwie domowym,
  nie masz jeszcze zainstalowanego licznika ze zdalną transmisją danych. 

  Głównie wymienimy liczniki odbiorcom z grupy taryfowej C1, ale także O.

  Wymiana licznika jest bezpłatna.

  Wymienimy liczniki na obszarze, gdzie dostarczamy energię elektryczną odbiorcom końcowym.


  Mapa przedstawia obszary, od lewej strony: Jeleniej Góry, Legnicy, Wałbrzycha, Wrocławia, Opola, Gliwic, Bielska-białej, Częstochowy, Będzina, Krakowa i Tarnowa
 • Będziemy wymieniać liczniki od maja do końca listopada 2020 r. u odbiorców z grup taryfowych C1x, O1x. 
 • Wymiana liczników będzie prowadzona od maja 2020 r. do końca listopada 2020 r. zgodnie z naszym harmonogramem. Nie mamy możliwości wcześniejszego poinformowania cię o tym, czy też indywidualnego ustalenia z tobą terminu wymiany. Jeśli w zaplanowanym przez nas terminie wymiana twojego licznika nie będzie możliwa, nasi monterzy pozostawią ci wiadomość z prośbą o kontakt i ustalenie terminu dostępu do licznika.  
 • Wymiana licznika jest bezpłatna. Nie poniesiesz żadnych kosztów z nią związanych. 
 • Wymiana licznika na licznik ze zdalną transmisją danych przebiega dokładnie tak samo, jak wymiana standardowego licznika w przypadku legalizacji. Wymiana powoduje krótką przerwę w dostawie energii do odbiorcy.
  1. Monterzy poinformują cię, jak będzie przebiegała wymiana licznika (jeśli będziesz obecny przy wymianie) 
  2. Wyłączymy zasilanie
  3. Monterzy zdemontują dotychczasowy licznik a w jego miejsce zamontują nowy. Spiszą i sfotografują stan liczydeł energii starego licznika oraz założą plomby na liczniku i w innych wymagających tego miejscach.
  4. Włączymy zasilanie
  5. Monterzy sprawdzą działanie nowego licznika i uruchomią transmisję danych pomiarowych
  6. Monterzy przekażą tobie dokument, który potwierdza wymianę licznika na nowy wraz ze stanem liczydeł energii obu liczników.  Jeżeli nie będziesz przy wymianie licznika, to monterzy zostawią dokumenty w skrzynce pocztowej.
  Nowy licznik będzie zdalnie przesyłał dane pomiarowe do naszych systemów. 
  Będziesz miał dostęp do informacji o zużyciu energii elektrycznej z poprzedniej doby poprzez aplikację TAURON eLicznik.
   
 • Jeśli nie ma dostępu do licznika 
  Ty lub przedstawiciel twojej firmy powinniście udostępnić monterowi licznik. Potwierdzicie również stan liczydeł energii starego i nowego licznika.

  Jeśli jest dostęp do licznika 
  Nikt nie musi być na miejscu. Monter sfotografuje stan liczydeł energii twojego starego licznika i go zdemontuje, a następnie zamontuje nowy.
 • Nie możesz odmówić. 
  Wymiana liczników wynika z dostosowania naszego systemu pomiarowego do wymagań prawnych, w tym do ustawy o rynku mocy. Musimy wymienić liczniki, które są naszą własnością. 
 • Tak, wystąpi krótka przerwa w dostawie energii elektrycznej związana z odłączeniem dotychczasowego licznika i założeniem nowego.
 • Monterzy, którzy będą wymieniali liczniki, będę mieli przy sobie identyfikator/legitymację. Poniżej przedstawiamy wzór identyfikatora/legitymacji.

  Przykład legitymacji montera

  Możesz również zadzwonić na infolinię 32 606 0 616 i sprawdzić dane montera, który będzie wymieniał twój licznik.

 • Nie. 
  W związku z wymianą licznika nie zmienią się sposób i okres rozliczenia twojej umowy ze sprzedawcą energii elektrycznej.
  Monterzy nie pobiorą od ciebie żadnych opłat ani nie zaoferują ci nowej umowy.
   
 • Po wymianie licznika wizyty inkasentów nie będą już konieczne. Pracownicy TAURON Dystrybucja Pomiary odwiedzą cię jedynie po to, aby przeprowadzić obsługę techniczną w zakresie kontroli i serwisowania licznika lub urządzeń do zdalnych odczytów.
 • Przykładowy wygląd nowego licznika energii elektrycznej
   
  Przykładowy nowy licznik energii elektrycznej

  Nowe liczniki oprócz funkcji dotychczasowego licznika posiadają moduł do komunikacji bezprzewodowej zgodny ze standardem GSM. Automatycznie przekazują informacje o odczytach oraz zużyciu energii elektrycznej. 
  Będziesz mógł sprawdzić zużycie energii elektrycznej począwszy od poprzedniej doby w aplikacji TAURON eLicznik.  
   
 • Dane odczytywane z liczników będą wykorzystywane przede wszystkim dla potrzeb rozliczenia dostarczanej i sprzedawanej energii elektrycznej. Część danych będzie służyć także do wewnętrznych analiz sieciowych, które związane są z poprawą jakości zasilania i obsługi. Zgodnie z przepisami o ochronie danych nie będą one udostępniane podmiotom trzecim bez Twojej uprzedniej, pisemnej zgody.
 • Dane zbierane przez liczniki są bezpieczne i chronione zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Do komunikacji z licznikami wykorzystamy technologię bezprzewodowej transmisji danych w oparciu o technologię LTE. Transmisja bezprzewodowa odbywa się w wydzielonej sieci operatora telefonii GSM, do której dostęp mają tylko liczniki i urządzenia TAURON Dystrybucja. Transmisja jest zabezpieczona i szyfrowana.
 • Nasze liczniki rejestrują dane dotyczące energii elektrycznej, jak również dane, które dotyczą manipulacji przy liczniku. Liczniki są zabezpieczone przed fizycznym dostępem w taki sam sposób, jak każdy inny licznik energii elektrycznej. Dostęp do danych zawartych w liczniku mają wyłącznie uprawnieni do tego użytkownicy.  
 • Liczniki energii elektrycznej, jak wszystkie urządzenia elektryczne dopuszczone do użytku, muszą przejść badania w zakresie zgodności z odpowiednimi przepisami prawa. Są to między innymi badania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Liczniki, które montujemy są bezpieczne i spełniają wszystkie normy przewidziane przepisami. Producent liczników dostarczył odpowiednie certyfikaty i homologacje, które potwierdzają przeprowadzenie wymaganych badań.
 • Nie. Wymieniane liczniki ze zdalnym odczytem nie zużywają więcej energii w stosunku do tradycyjnych liczników indukcyjnych oraz stosowanych obecnie liczników elektronicznych.
 • Aplikacja TAURON eLicznik pozwala na bieżące monitorowanie zużycia energii elektrycznej. Aplikacja działa w przeglądarce internetowej oraz na urządzeniach z systemem operacyjnym Android, iOS. Funkcjonalności i wygląd aplikacji TAURON eLicznik może się różnić w zależności od tego czy jest ona uruchomiona w przeglądarce czy też jako aplikacja na urządzeniu mobilnym. W wersji aplikacji TAURON eLicznik na przeglądarkę będą dostępne dodatkowe funkcjonalności związane z Rynkiem Mocy.
 • Przed zainstalowaniem każdy licznik musi być przetestowany w zakresie prawidłowego funkcjonowania. Ten test sprawia, że nowy licznik wykazuje zarejestrowanie zużycie energii w ilości kilku kWh. Po wymianie licznika monter poprosi cię o podpisanie protokołu wymiany, na którym będą wpisane stany liczydeł energii z obu liczników: zdemontowanego i instalowanego.  Sprzedawca nie obciąży cię za to, że licznik, w chwili wymiany, wskazywał stan początkowy liczydeł energii różny od zera.
 • Dane dotyczące zużycia prądu możesz odczytać na wyświetlaczu licznika. Znajdziesz na nim tzw. kody OBIS i odpowiadającą im wartość. Ich wyjaśnienie znajduje się na tabliczce znamionowej, umieszczonej na każdym liczniku. Dla przykładu, stan liczydeł odpowiadających za zużywaną energię w danej strefie oznaczony jest kodem OBIS "1.8.T”, gdzie T to numer strefy.

 • Nie, wprost przeciwnie wymiana licznika może przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Odpowiednie wykorzystanie bieżącej informacji o zużywanej energii elektrycznej pozwoli i eliminować zbędne odbiorniki energii elektrycznej, dobrać odpowiednią taryfę do własnych potrzeb lub zaplanować zmianę w zużyciu energii elektrycznej.
 • Korzystanie z nowego licznika daje ci możliwość racjonalnego użytkowania energii, a tym samym oszczędzania zużywanej energii elektrycznej i obniżania rachunków za prąd. 
 • Prognoza zużycia energii elektrycznej nie jest zależna od montażu lub wymiany licznika. Opłaty należy pokrywać tak, jak do tej pory. Informacje o opłatach i ich ewentualnych zmianach modelu rozliczeń (czy według prognozy czy według rzeczywistego odczytu) możesz uzyskać kontaktując się z dotychczasowym sprzedawcą
 • Wymiana licznika nie zmienia sposobu ani okresu rozliczeń z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie? Skontaktuj się z nami:
pod numerem telefonu 32 606 0 616        (opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora)
na adres e-mail info@tauron-dystrybucja.pl