Kodeksy Sieciowe


W 2016 roku weszły w życie trzy Rozporządzenia Komisji (UE) ustanawiające kodeksy 
sieci dotyczące przyłączenia jednostek wytwórczych (NC RfG), przyłączenia odbioru (NC DC) 
oraz przyłączenia systemów wysokiego napięcia prądu stałego i modułów parku energii 
z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC).


Przyłączenie jednostek wytwórczych (NC RfG)

Przyłączenie odbioru (NC DC)

Przyłączenie systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (NC HVDC)