Zbiór list kwalifikowanych dostawców urządzeń i materiałów oraz opisy procedur i metod ich kwalifikacji.