Bezpieczniki TAURONA

Programy edukacyjne "Bezpieczniki TAURONA" powstały w 2013 r. Ich celem jest edukacja pracowników różnych firm i branż oraz dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej. Programy wpisują się w strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy TAURON. 
 

Włącz w pracy 

Sprawdź

Włącz dla dobra dziecka

Sprawdź

Włącz dla przyrody

Sprawdź