Pytania i odpowiedzi

Masz pytania? Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące instalacji liczników zdalnego odczytu.
 • Smart metering to system opomiarowania umożliwiający automatyczną transmisję, przetwarzanie i zarządzanie danymi pomiarowymi z liczników energii elektrycznej.

  Umożliwia dwukierunkową komunikację pomiędzy licznikami energii elektrycznej a dystrybutorem, co daje klientom wiele korzyści:

  • dostęp do bieżących informacji na temat zużycia energii elektrycznej przy pomocy aplikacji internetowych i mobilnych,

  • możliwość płacenia za rzeczywiście zużytą ilość energii w danym miesiącu (brak prognoz),

  • automatyczny odczyt licznika bez wizyty inkasenta,

  • szansa na obniżenie wartości rachunków za energię, dzięki możliwości kontrolowania zużycia energii,

  • krótsze przerwy w dostawie energii, dzięki automatycznym powiadomieniom energetyków o wystąpieniu awarii.
 • Definicja "Inteligentne liczniki" odnosi się do urządzeń, które obok właściwości pomiarowych umożliwiają dwustronną komunikację.

  Odbywa się ona w relacji klient - licznik (urządzenie daje dostęp do informacji pomiarowych) oraz licznik - system nadrzędny (urządzenie przesyła informacje do dystrybutora energii elektrycznej). Cechy te umożliwiają realizację wielu nowych funkcjonalności lokalnie u odbiorcy, jak również w relacji klient - sprzedawca lub klient - operator.
 • Wszystkie te nazwy są stosowane. 

  Istotny jest fakt, że niezależnie od tego, której nazwy użyjemy, mamy na myśli liczniki umożliwiające dwustronną komunikację pomiędzy OSD (Operatorem Systemu Dystrybucyjnego) i licznikiem oraz pomiędzy siecią domową i licznikiem. W polskim prawodawstwie (np. w ustawie Prawo Energetyczne) stosowana jest nazwa: „licznik zdalnego odczytu”.
   
 • Smart grid to inteligentna sieć dystrybucyjna, a smart metering to inteligentny pomiar energii elektrycznej oraz jej parametrów jakościowych.

  Można powiedzieć, że smart grid jest „myślącą” siecią, która integruje i komunikuje ze sobą wszystkie elementy sieci dystrybucyjnej. Dzięki temu wie, gdzie i kiedy energia elektryczna jest najbardziej potrzebna, potrafi przekierować nadwyżki energii w miejsca, w których zostanie ona najlepiej wykorzystana, jest gotowa na obsługę źródeł energii odnawialnej.

  Smart metering stanowi element smart grid. Jest to system opomiarowania energii, który umozliwia automatyczne zbieranie, przetwarzanie, transmisję i zarzadzanie danymi pomiarowymi. Pozwala na dwustronną komunikację pomiędzy OSD (Operatorem Systemu Dystrybucyjnego) i licznikiem oraz pomiędzy siecią domową klienta i licznikiem. Dzięki niej klient ma dostęp do bieżącej informacji na temat zużycia energii elektrycznej.
 • Dzięki nowoczesnej technologii użytkownicy liczników zdalnego odczytu mogą liczyć na komfortową obsługę i możliwość dokładnej kontroli bieżącego zużycia prądu.
  Możliwość kontroli zużycia energii daje między innymi aplikacja eLicznik, dostępna na stronie internetowej lub w telefonie komórkowym. Korzyści z możliwości monitoringu zużycia energii omówiono w zakładce Monitoruj zużycie energii.

  Ponadto system będzie sam wysyłał informację o usterce do energetyków. Dzięki temu przerwy w dostawie energii będą krótsze niż dotychczas.
   
 • Nie. Wymiana liczników energii elektrycznej jest bezpłatna.

  Zasady i sposób wymiany obecnych liczników na nowe inteligentne urządzenia są dokładnie takie same, jak w ramach dotychczas zrealizowanych wymian.

 • Informacje o rozpoczęciu wymian na terenie poszczególnych oddziałów TAURON Dystrybucja będą na bieżąco publikowane na naszej stronie.
 • Wymiana licznika trwa około 15 minut.
 • Obecność właściciela jest niezbędna w przypadku, kiedy licznik jest zamontowany wewnątrz budynku/mieszkania.

  W przypadku kiedy miejsce zainstalowania licznika jest ogólnodostępne – np. klatka schodowa, obecność mieszkańców nie jest konieczna.
  Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu wymian licznika. 
   
 • Każdy pracownik realizujący wymiany posiada specjalny identyfikator z imieniem, nazwiskiem i specjalnym numerem.

  Dane te można sprawdzić pod numerem infolinii: 32 606 06 16 (opłata za połączenie jest zgodna z cennikiem operatora telekomunikacyjnego, z którego wykonywane jest połączenie przez Klienta). 
 • Wymiana jest konieczna. Wymaganie dotyczące wymiany liczników tradycyjnych na liczniki zdalnego odczytu wynika z obowiązku określonego w Prawie Energetycznym. 

  Istotne jest również, że właścicielem i dysponentem każdego licznika energii elektrycznej jest TAURON Dystrybucja S.A., dlatego klient jest zobowiązany do umożliwienia firmie wymiany licznika.
   
 • Prognoza zużycia energii elektrycznej nie jest zależna od montażu lub wymiany licznika.

  Opłaty należy pokrywać tak, jak do tej pory, aż do momentu zmiany sposobu rozliczania za energię elektryczną. Zmiany będzie można dokonać kontaktując się z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej.
 • Tak. Liczniki będą współpracować z dotychczas dostępnym serwisem i aplikacją eLicznik.
 • Montaż inteligentnych liczników przynosi wiele nowych możliwości, cennych zarówno dla klientów, jak i operatora.

  Dzięki dwukierunkowej komunikacji czynności dotychczas realizowane przy liczniku, takie jak np. zmiana taryfy, operator będzie mógł realizować zdalnie, bez konieczności wizyty u klienta w mieszkaniu. Podniesie to efektywność obsługi klienta.

  Dodatkowo operator będzie w stanie szybciej zidentyfikować wystąpienie awarii i przekazać informację klientowi - w ramach informacji udzielonej poprzez infolinię lub stronę www.
 • Nie. Liczniki "inteligentne" nie zużywają więcej energii w stosunku do tradycyjnych liczników indukcyjnych oraz stosowanych obecnie liczników elektronicznych.
 • Wysokość rachunków za energię elektryczną w części opłat dystrybucyjnych wynika z kalkulacji Taryfy. Taryfa wszystkich Operatorów Systemów Dystrybucyjnych jest zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki. Niezależnie jednak od potencjalnych zmian w Taryfie, korzystanie z liczników AMI daje klientom możliwość racjonalnego użytkowania energii, a tym samym oszczędzania i obniżania rachunku za energię elektryczną. 

  Instalacja i korzystanie z liczników zdalnego odczytu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami i kosztami. Instalacja licznika zdalnego odczytu jest płatna w sytuacji kiedy klient samodzielnie występuje z wnioskiem o zainstalowanie licznika zdalnego odczytu – zgodnie z informacjami zawartymi w zakładce: Zdalny odczyt licznika.
   
 • Tak. TAURON Dystrybucja stosuje zaawansowane metody ochrony informacji. Dane przesyłane przez licznik do systemu odczytowego oraz sieci domowej klienta są zaszyfrowane w technologii zapewniającej bardzo wysoki poziom ochrony danych, podobnie jak w systemach bankowości elektronicznej. Systemy informatyczne TAURON Dystrybucji są odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem do danych.
 • Dane zbierane przez liczniki AMI są zabezpieczane i chronione zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

  Komunikacja pomiędzy wszystkimi elementami sieci inteligentnej są szyfrowana z wykorzystaniem bezpiecznych technologii stosowanych np. w bankowości elektronicznej, wykorzystującej między innymi 128 bitowe jednorazowe, indywidualne klucze. Równocześnie cały system zdalnego odczytu wykorzystuje najnowocześniejsze techniki uwierzytelniania poszczególnych urządzeń, komunikujących się pomiędzy sobą, aby wykluczyć możliwość nieuprawnionego dostępu. Dostęp do danych jest możliwy jedynie dla uprawnionych i zweryfikowanych użytkowników, przy użyciu właściwego dla licznika cyfrowego klucza dostępowego.
   
 • Dane odczytane z liczników są wykorzystywane głównie dla potrzeb rozliczenia klienta z dostarczonej i sprzedanej energii elektrycznej.

  Część danych służy do naszych wewnętrznych analiz sieciowych, związanych z poprawą jakości zasilania i obsługi klientów. Dane nie są przekazywane do podmiotów trzecich bez uprzedniej, pisemnej zgody klienta.
   
 • Nie.

  Montowane liczniki są bezpieczne i spełniają wszystkie normy przewidziane przepisami. Posiadają też certyfikaty potwierdzające ich wysoką jakość i brak wpływu na zdrowie człowieka.
 • Tak. Instalacja na masowa skalę liczników zdalnego odczytu umożliwi operatorowi monitorowanie wielu parametrów jakościowych związanych z dostawą energii elektrycznej, takich jak np. poziom napięcia czy przerwy w dostawie energii.

  Zmiana ta pozwoli efektywniej i sprawniej monitorować stan sieci elektroenergetycznej i tym samym szybciej reagować służbom dystrybucji na wszelkie zaistniałe zdarzenia, zarówno na drobne usterki, jak i duże awarie.