Oświadczenie do opłaty mocowej

28.01.2021
Udostępniamy Oświadczenie o wartościach wielkości stanowiących podstawę do naliczenia opłaty mocowej.
Złożenie niniejszego oświadczenia ma na celu umożliwienie TAURON Dystrybucja S.A. jako płatnikowi opłaty mocowej naliczenie i pobranie opłaty mocowej od odbiorców przyłączonych do jego sieci dystrybucyjnej, a w szczególności od:
  1. przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędących płatnikiem opłaty mocowej;
  2. przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną

Pobierz plik: 

OM - oświadczenie do opłaty mocowej