Zmiana sposobu rozliczania opłaty mocowej

12.12.2022
Od 1 stycznia 2023 r. zostaną wprowadzone zmiany w sposobie rozliczania opłaty mocowej dla klientów TAURON Dystrybucja z grup taryfowych A i B. Zmianie ulegnie okres kwalifikacji danych do rozliczenia opłaty mocowej z miesięcznego na dekadowy.  
Również od 1 stycznia 2023 r., decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ulegają zmianie stawki opłaty mocowej. Nowe stawki dotyczyć będą wszystkich odbiorców, z każdej grupy taryfowej. 

Szczegółowe informacje na temat opłaty mocowej są przedstawione na tej stronie
                                                                                                                                                   
Zmiana okresu kwalifikacji danych do rozliczenia opłaty mocowej wynika z zapisów znowelizowanej Ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie Ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1505) i art. 89e. 1. tej Ustawy.