Rada Naukowa


Rada Naukowa powołana przy TAURON Dystrybucja jest organem doradczym i opiniotwórczym. Zajmuje się oceną strategii inwestowania, modernizacji i utrzymania sieci elektroenergetycznej spółki. Do zakresu działania Rady należy opiniowanie i rekomendowanie działań prowadzonych przez TAURON Dystrybucja w obszarze rozwoju i innowacji.

W skład Rady Naukowej wchodzą przedstawiciele sześciu uczelni technicznych: 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka - Przewodniczący (Akademia Górniczo-Hutnicza), 
prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn (Politechnika Opolska)
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa (Politechnika Śląska),

dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. Politechniki Częstochowskiej (Politechnika Częstochowska),
dr hab. inż. Tomasz Sikorski, prof. Politechniki Wrocławskiej (Politechnika Wrocławska),
dr hab. inż. Dariusz Baczyński, prof. Politechniki Warszawskiej (Politechnika Warszawska).