Rada Naukowa


Rada Naukowa powołana przy TAURON Dystrybucja jest organem doradczym i opiniotwórczym. Zajmuje się oceną strategii inwestowania, modernizacji i utrzymania sieci elektroenergetycznej spółki. Do zakresu działania Rady należy opiniowanie i rekomendowanie działań prowadzonych przez TAURON Dystrybucja w obszarze rozwoju i innowacji.

W skład Rady Naukowej wchodzą przedstawiciele sześciu uczelni technicznych: 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka - Przewodniczący (Akademia Górniczo-Hutnicza), 
prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn (Politechnika Opolska)
prof. dr hab. inż. Paweł Sowa (Politechnika Śląska),

dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. Politechniki Częstochowskiej (Politechnika Częstochowska),
dr hab. inż. Tomasz Sikorski, prof. Politechniki Wrocławskiej (Politechnika Wrocławska),
dr hab. inż. Dariusz Baczyński, prof. Politechniki Warszawskiej (Politechnika Warszawska). 
 • Współpraca ze szkołami i uczelniami

   
  TAURON Dystrybucja S.A. współpracuje z Politechniką Opolską, Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Częstochowską oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie na podstawie zawartych porozumień. Przedmiotem współpracy jest inicjowanie prac badawczo-rozwojowych ze wspólnego obszaru zainteresowań, uruchamianie i realizowanie projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz wymiana poglądów i doświadczeń. 

   
  Uczelnie kształcą absolwentów o umiejętnościach i specjalizacjach zgodnych z profilem działalności TAURON Dystrybucja oraz prowadzą różne formy edukacji podyplomowej zgodnie z potrzebami spółki. TAURON Dystrybucja z kolei organizuje dla studentów praktyki, prelekcje, warsztaty, wyjazdy edukacyjne oraz umożliwia studentom udział w projektach realizowanych przez spółkę.

   
  Współpracujemy również ze szkołami średnimi na podstawie zawartych porozumień: 

  Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,

  Zespół Szkól Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej,
  Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej,
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie,

  Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie,
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie,
  Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Częstochowie,
  Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie,
  Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie,
  Technikum nr 4 w Bytomiu,
  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie,
  Zespół Szkół nr 3 w Zabrzu,
  Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku,
  Zespół Szkół nr 6 oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdrój,
  Zespół Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej,
  Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie,

  Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu,
  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej,
  Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy,
  Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie,
  Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie,

 • Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu,

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku,

 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu,

 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu,
  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie,
  Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie,
  Zespół Szkół Politechnicznych ENERGETYK w Wałbrzychu,
  Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu,
  Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu,
  Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach,
  Zespół Szkół Łączności w Gliwicach,
  Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu.
  Współpraca dotyczy organizacji praktyk zawodowych, prelekcji, wyjazdów dydaktycznych.