Współpraca ze środowiskiem naukowym

Rada Naukowa


Rada Naukowa powołana przy TAURON Dystrybucja jest organem doradczym i opiniotwórczym. Zajmuje się oceną strategii inwestowania, modernizacji i utrzymania sieci elektroenergetycznej spółki. Do zakresu działania Rady należy opiniowanie i rekomendowanie działań prowadzonych przez TAURON Dystrybucja w obszarze rozwoju i innowacji.

W skład Rady Naukowej wchodzą przedstawiciele sześciu uczelni technicznych: 

prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn - Przewodniczący (Politechnika Opolska), 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka (Akademia Górniczo-Hutnicza), 
dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. Politechniki Częstochowskiej (Politechnika Częstochowska),

prof. dr hab. inż. Paweł Sowa (Politechnika Śląska),
prof. dr hab. inż. Jan Iżykowski (Politechnika Wrocławska),
prof. dr hab. inż. Antoni Szumanowski (Politechnika Warszawska).
Współpraca ze szkołami i uczelniami

 
TAURON Dystrybucja S.A. współpracuje z Politechniką Śląską, Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Częstochowską na podstawie zawartych porozumień. Przedmiotem współpracy jest inicjowanie prac badawczo-rozwojowych ze wspólnego obszaru zainteresowań, uruchamianie i realizowanie projektów służących rozwijaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz wymiana poglądów i doświadczeń. 

 
Uczelnie kształcą absolwentów o umiejętnościach i specjalizacjach zgodnych z profilem działalności TAURON Dystrybucja oraz prowadzą różne formy edukacji podyplomowej zgodnie z potrzebami spółki. TAURON Dystrybucja z kolei organizuje dla studentów praktyki, prelekcje, warsztaty, wyjazdy edukacyjne oraz umożliwia studentom udział w projektach realizowanych przez spółkę.

 
Współpracujemy również ze szkołami średnimi na podstawie zawartych porozumień: 

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy,

Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu,
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. M.Skłodowskiej-Curie w Brzegu,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku,

Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu,
Zespół Szkół nr 4 we Wrocławiu,
Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu,
Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu,
Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, Technikum nr 3 w Bielsku-Białej,
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie,
Techniczne Zakłady Naukowe w Dąbrowie Górniczej,
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Częstochowie,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie,
Techniczne Zakłady Naukowe w Częstochowie,

Zespół Szkół Energetycznych w Krakowie,
Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu,
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie,
Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach,
Zespół Szkół nr 3 w Zabrzu,
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie,
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku,

Technikum nr 4 w Bytomiu.

Współpraca dotyczy organizacji praktyk zawodowych, prelekcji, wyjazdów dydaktycznych.