Odpowiedzialność społeczna

Jako firma odpowiedzialna społecznie podejmujemy liczne inicjatywy, które mają na celu pozytywny wpływ na otoczenie, w którym funkcjonujemy.

Nasze programy:

Bezpieczniki TAURONA

Celem "Bezpieczników TAURONA" jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej.

Zobacz szczegółyDomy pozytywnej energii

Akcja „Domy Pozytywnej Energii” skierowana jest do całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Jej głównym celem jest poprawienie warunków życia dzieci z domów dziecka

Zobacz szczegółyBocian nasz

TAURON Dystrybucja w ramach projektu „Bocian nasz” od wielu lat dba o bocianie gniazda zlokalizowane na słupach energetycznych.
 
Podczas ostatniej zimy uporządkowaliśmy, zmodernizowaliśmy bądź przenieśliśmy na specjalnie przygotowane stalowe platformy aż 164 bocianie domostwa. Na naszych słupach energetycznych znajduje się 1,5 tys. bocianich gniazd.

Zobacz szczegóły

Wolontariat pracowniczy - energetycy dla życia

Program „Energetycy dla życia” integruje pracowników-krwiodawców w całej spółce. Powstał z myślą zarówno o potrzebujących pomocy, jak i tych, którzy mają potrzebę dzielenia sią darem życia – krwią.
 
Do tej pory pracownicy spółki w ramach akcji oddali 325 litrów krwi. Oznacza to, że energetyczna krew mogła dotychczas pomóc nawet 1000 osobom potrzebującym.

Zobacz szczegóły