Odpowiedzialność społeczna

Podstawą naszej działalności na rzecz społeczeństwa jest dokument, który nazwaliśmy  „Polityką Zrównoważonego Rozwoju w Grupie TAURON”.

Nasze programy:

Bezpieczniki TAURONA

Programy edukacyjne "Bezpieczniki TAURONA" powstały w 2013 r. Ich celem jest edukacja pracowników różnych firm i branż oraz dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej.

Zobacz szczegółyDomy Pozytywnej Energii

Akcja „Domy Pozytywnej Energii” skierowana jest do całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz, od 2019 roku, również do placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Jej celem jest okazanie, pokrzywdzonym przez los, dzieciom zainteresowania i troski, angażowanie ich we wspólną zabawę, zachęta do pozytywnej rywalizacji a także rozwoju kreatywności.

Zobacz szczegóły


Bociany TAURONA

TAURON Dystrybucja w ramach projektu „Bociany TAURONA” od wielu lat dba o bocianie gniazda zlokalizowane na słupach energetycznych.
 
Każdego roku gniazda oczyszczamy i wynosimy na specjalne kojce, powyżej przewodów, W których płynie energia. To pozwala młodym bocianom dorastać w bezpiecznym gnieździe, a TAURON Dystrybucja utrzymać sieci energetyczne w dobrym stanie technicznym.

Zobacz szczegóły

Wolontariat pracowniczy - energetycy dla życia

Program „Energetycy dla życia” integruje pracowników-krwiodawców w całej spółce. Powstał z myślą zarówno o potrzebujących pomocy, jak i tych, którzy mają potrzebę dzielenia sią darem życia – krwią.
 
Do tej pory pracownicy spółki w ramach akcji oddali 325 litrów krwi. Oznacza to, że energetyczna krew mogła dotychczas pomóc nawet 1000 osobom potrzebującym.

Zobacz szczegóły