Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Domy Pozytywnej Energii

Akcja skierowana jest do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz opiekuńczo-terapeutycznych. Założeniem akcji jest poprawa warunków życia oraz rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny dzieci, które przebywają w domach dziecka. Docelowo każdy dom dziecka na terenie działania Grupy TAURON ma być „Domem Pozytywnej Energii”.

Akcja „Domy Pozytywnej Energii” nie jest nowym projektem i ma swoją historię.

Jest autorską akcją spółki EnergiaPro (od 1 września 2011 roku działającej pod nazwą TAURON Dystrybucja), która w latach 2005-2010 prowadziła ją na terenie swojego działania, tzn. na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny. 

Od 2011 roku jest prowadzona na całym obszarze działania Grupy TAURON. 

Tylko w tej poszerzonej formule (w latach 2011-2016) wzięło w niej udział ponad 460 domów dziecka z pięciu województw.

Zobacz stronę Akcji

Zakończyła się 15. edycja akcji Domy Pozytywnej Energii.

Finał akcji

Laureatów 15. edycji akcji poznaliśmy już 28 października 2019 r. Spośród 177 nadesłanych prac jurorzy wskazali 15 zwycięzców, którzy otrzymali jednakowe nagrody pieniężne w wysokości 10 tys. złotych. Uroczysty finał odbył się 3 grudnia w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK oraz w Centrum Szkła i Ceramiki w Krakowie. W tych miejscach przybyli laureaci mogli wziąć udział w ciekawych zajęciach, pokazach ręcznego formowania szkła i warsztatach plastycznych np. zdobienia bombek i robienia ozdób świątecznych. Dodatkowo, w hallu muzeum została otwarta wystawa prac konkursowych.

Zadanie konkursowe

Akcja rozpoczęła się z końcem sierpnia. Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu motywu graficznego, symbolizującego i kojarzącego się uczestnikom konkursu z akcją „Domy Pozytywnej Energii”.

Szczegóły konkursu

Uczestnicy konkursu mieli przygotować samodzielnie od 1 do maksymalnie 3 propozycji plastycznych motywu graficznego wraz z opisem idei jego/ich powstania. Ciekawe i barwne prace konkursowe przesłali wychowankowie z 85 placówek. Oceniana była pomysłowość realizacji, forma wykonania, walory estetyczne, czytelność motywu graficznego oraz związek z akcją DPE i jej założeniami.

 

Laureatami jednakowych nagród w wysokości 10 tys. złotych zostali wychowankowie piętnastu placówek:

Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej ze Szklarskiej Poręby

Domu Dziecka w Kotli

Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy

PO-W „Domu Dziecka na Pasiece” COAPO-W w Opolu

Domu Dziecka nr 2 CPO-W w Brzegu

Domu Dziecka w Turawie

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Krzepicach

Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej

Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu

Centrum Administracyjne nr 2 w Krakowie, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego (os. Zielone)

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny w Zakopanem

Placówki Opiekuńczo Wychowawczej dla dziewcząt typu Socjalizacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej

Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie

Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Strzyżowie

„Nasza Chata” Domy dla Dzieci Towarzystwa Nasz Dom w Przemyślu

Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się 88 placówek, a 85 nadesłało prace konkursowe poddane ocenie komisji konkursowej. Domy dziecka mogą przeznaczyć nagrody finansowe, zgodnie z regulaminem akcji, na potrzeby wychowanków, rozwój ich pasji i zainteresowań, podniesienie aktywności fizycznej czy poprawę warunków mieszkaniowych.

Zobacz film z 15. finału akcji Domy Pozytywnej Energii