Piknik AMI

Raport z eksperymentu naukowego - badań porównawczych liczników energii elektrycznej. 
Eksperyment został przeprowadzony w 2015 i 2016 r. i wzięła w nim udział większość producentów i dostawców inteligentnego opomiarowania obecnych na polskim rynku.

Piknik AMI zgromadził około 250 uczestników z ponad 70 firm i instytucji. Wykłady i wystąpienia mieli prelegenci m.in. z Głównego Urzędu Miar, Federacji Konsumentów, spółek dystrybucyjnych oraz uczelni. Było to więc szerokie spotkanie fachowców branży energetycznej, w tym producentów liczników, spółek energetycznych i świata nauki.
Wydarzenie miało unikalną formułę, ponieważ konferencji i dyskusji towarzyszyła równolegle prowadzona część eksperymentalna, polegająca na badaniu pomiarowym dostarczonych liczników AMI. Prowadzony eksperyment porównawczy objął 17 inteligentnych liczników zgłoszonych do badania przez 7 producentów.