Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Konkurs Praktykant Roku TAURON Dystrybucja w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Jesteś uczniem klasy

o profilu technik-elektryk

Uczysz się w szkole,          z którą współpracujemy

Sprawdź czy Twoja szkoła podpisała
z nami porozumienie

Jesteś u nas na praktykach zawodowych

Przebieg konkursu

Etap 1 

Zgłoś swój udział w konkursie 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prześlij na adres: praktykantroku@tauron-dystrybucja.pl
Na zgłoszenia czekamy od września 2019 do końca maja 2020

Etap 2

Zrealizuj zadanie konkursowe

Czas na realizację zadania masz od momentu rozpoczęcia praktyki do 3 dni po jej zakończeniu 

Etap 3

Wybierzemy Praktykanta Roku 

Wyniki konkursu ogłosimy w czerwcu 2020 r.

Nagrody

 

I miejsce i tytuł Praktykanta Roku TAURON Dystrybucja 

1000 zł + karta upominkowa o wartości 50 zł 

II miejsce 


500 zł + karta upominkowa o wartości 50 zł 

III miejsce 

300 zł + karta upominkowa o wartości 50 zł