Konkurs Praktykant Roku TAURON Dystrybucja w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Jesteś uczniem klasy

o profilu technik-elektryk

Uczysz się w szkole,          z którą współpracujemy

Sprawdź czy Twoja szkoła podpisała
z nami porozumienie

Jesteś u nas na praktykach zawodowych

Przebieg konkursu

Etap 1 

Zgłoś swój udział w konkursie 

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy prześlij na adres: praktykantroku@tauron-dystrybucja.pl
Na zgłoszenia czekamy od września 2019 do końca maja 2020

Etap 2

Zrealizuj zadanie konkursowe

Czas na realizację zadania masz od momentu rozpoczęcia praktyki do 3 dni po jej zakończeniu 

Etap 3

Wybierzemy Praktykanta Roku 

Wyniki konkursu ogłosimy w czerwcu 2020 r.

Nagrody

 

I miejsce i tytuł Praktykanta Roku TAURON Dystrybucja 

1000 zł + karta upominkowa o wartości 50 zł 

II miejsce 


500 zł + karta upominkowa o wartości 50 zł 

III miejsce 

300 zł + karta upominkowa o wartości 50 zł