W czerwcu 2019 roku ogłosiliśmy konkurs na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2018/2019, którego tematem przewodnim były:  
„Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja” 

Laureatami VI edycji konkursu zostali Józef Borys oraz Mikołaj Walkowiak z Politechniki Poznańskiej. Nagrodę główną przyznano za pracę inżynierską pt. „Bilansowanie sieci lokalnej z zastosowaniem magazynów energii samochodów elektrycznych”.

W tym roku Komisja Konkursowa przyznała także wyróżnienie dla Macieja Klimasa z Politechniki Śląskiej za pracę magisterską pt. „Dobór parametrów hybrydowych energetycznych filtrów aktywnych (HEFA)”.

Gratulujemy!

 
 • Konkurs został ogłoszony w sierpniu 2018 r. Mogli się do niego zgłaszać absolwenci studiów magisterskich polskich publicznych uczelni technicznych kierunków: elektroenergetyka, elektrotechnika lub pokrewnych (tj. automatyka i robotyka, elektronika, telekomunikacja, informatyka, mechatronika, energetyka). Temat przewodni tej edycji konkursu brzmiał: „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja".

  Laureatem tegorocznej edycji konkursu został Krzysztof Zagrajek, absolwent Politechniki Warszawskiej. Nagrodę główną otrzymał za pracę magisterską „Rozwój elektromobilności w transporcie publicznym na przykładzie warszawskiej aglomeracji miejskiej". Praca została doceniona za jej praktyczny charakter, w opinii jury konkursu wnioski z niej płynące, mogą mieć potencjalne zastosowanie w przemyśle.

  Praca jest ciekawa bo dotyka tematu, który jest teraz bardzo na czasie. W związku z rozwojem elektromobilności, transport publiczny czeka w najbliższym czasie prawdziwa rewolucja. A spółki energetyczne będą częścią tego procesu. Zwycięska praca może być w perspektywie tych działań wykorzystana przy tworzeniu metodyki postępowania podczas sprawdzenia wpływu systemów ładowania autobusów elektrycznych na pracę sieci dystrybucyjnej 
  – podsumował wyniki konkursu Robert Zasina, prezes TAURON Dystrybucja.  Laureat konkursu zaprezentował wyniki swojej pracy analitycznej i pomiarów podczas spotkania Rady Naukowej, która działa przy TAURON Dystrybucja, wspierając działania rozwojowe i badawcze spółki. Po prezentacji i serii pytań odebrał nagrodę pieniężna w wysokości 10 tys. zł oraz pamiątkowy dyplom.

  Motywacją do wzięcia udziału w konkursie była chęć sprawdzenia, czy praca dyplomowa, a w szczególności badania wykonywane przeze mnie w ciągu kilku miesięcy, stanowią wartość merytoryczną na tyle, aby mogłyby być  wykorzystane w praktyce – powiedział Krzysztof Zagrajek.

  Zwycięzca konkursu podkreślił także, że obecnie koncentruje się nadal na pracy naukowej w obszarze elektroenergetyki, a konkretnie dalszymi badaniami nad elektromobilnością, inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi oraz klastrami energii.