W sierpniu 2021 roku ogłosiliśmy VIII edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2020/2021, którego tematem przewodnim były:
  
„Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja” 

Laureatem tej edycji konkursu został Jacek Mierzejewski absolwent Politechniki Warszawskiej. 
Nagrodę główną przyznano za pracę magisterską pt. „Obszarowa regulacja napięć w systemie elektroenergetycznym”.

Gratulujemy!