Konkurs na najlepszą pracę magisterską

Studentko, Studencie! Ogłaszamy IV edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2016/2017, którego celem jest wyłonienie zwycięskiej pracy z obszaru zainteresowania naszej Spółki. 
W tym roku temat przewodni brzmi: 

 „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja” 


Do udziału w konkursie zapraszamy absolwentów studiów magisterskich polskich publicznych uczelni technicznych:
 
 

broniących swoją​ pracę magisterską w roku akademickim 2016/2017

których tematyka pracy dotyczy zagadnienia: „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja”

studiujących na kierunkach: elektroenergetyka, elektrotechnika, energetyka, elektronika, automatyka i robotyka, telekomunikacja, informatyka, mechatronika.

Przebieg konkursu

wyślij e-mail
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z krótkim streszczeniem pracy należy przesłać na nasz e-mail
  • Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października 2017 r. Selekcja zgłoszeń i wybór max. 10 tytułów, które przechodzą do etapu B nastąpi do 23 października 2017 r. 


O zakwalifikowaniu się do etapu B konkursu zostaniesz poinformowany do 26 października 2017r. drogą telefoniczną lub mailową. Następnie dostarcz nam pełną wersję pracy magisterskiej.
  • Na prace magisterskie w formie papierowej i elektronicznej czekamy do dnia 10 listopada 2017 r. Komisja TAURON Dystrybucja S.A. dokona wyboru najlepszej pracy do 20 grudnia 2017 r. O wynikach konkursu i sposobie wręczenia nagrody laureaci zostaną poinformowani drogą telefoniczną lub mailową.

Nagroda główna: 10 000 PLN
  • Komisja konkursowa może także przyznać wyróżnienie w wysokości 3 000 PLN. 

Dokumenty