Praca napisana z energią!

Zapraszamy do udziału w VI edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2018/2019. 

Temat przewodni tegorocznej edycji to:  „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja” 
Zgłoś swój udział w konkursie, jeśli:
 

Twoja praca inżynierska/magisterska  została obroniona w roku akademickim 2018/2019

Twoja praca dotyczy zagadnienia: „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja” ​​

Jesteś absolwentem: elektroenergetyki, elektrotechniki, energetyki, elektroniki, automatyki i robotyki, telekomunikacja, informatyki lub mechatroniki. 

Przebieg konkursu

Etap A

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z krótkim streszczeniem  pracy prześlij na adres: 
konkurs.pracamgr@tauron-dystrybucja.pl 

Na zgłoszenia czekamy do 21 października 2019 r
 

Etap B

Jeśli Twoja praca zostanie zakwalifikowana do kolejnego etapu konkursu, skontaktujemy się z Tobą do 15 listopada 2019 r. i poprosimy Cię o przesłanie pełnej wersji pracy dyplomowej na adres:
konkurs.pracamgr@tauron-dystrybucja.pl  

Na Twoją pracę czekamy do 25 listopada 2019 r
Wyniki konkursu ogłosimy do 25 lutego 2020  r

Nagrody

Nagroda główna: 10 000 PLN 
Wyróżnienie: 3 000 PLN

Skontaktuj się

Masz pytania, napisz na nasz adres
e-mail konkurs.pracamgr@tauron-dystrybucja.pl
 • Konkurs został ogłoszony w sierpniu 2018 r. Mogli się do niego zgłaszać absolwenci studiów magisterskich polskich publicznych uczelni technicznych kierunków: elektroenergetyka, elektrotechnika lub pokrewnych (tj. automatyka i robotyka, elektronika, telekomunikacja, informatyka, mechatronika, energetyka). Temat przewodni tej edycji konkursu brzmiał: „Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja".

  Laureatem tegorocznej edycji konkursu został Krzysztof Zagrajek, absolwent Politechniki Warszawskiej. Nagrodę główną otrzymał za pracę magisterską „Rozwój elektromobilności w transporcie publicznym na przykładzie warszawskiej aglomeracji miejskiej". Praca została doceniona za jej praktyczny charakter, w opinii jury konkursu wnioski z niej płynące, mogą mieć potencjalne zastosowanie w przemyśle.

  Praca jest ciekawa bo dotyka tematu, który jest teraz bardzo na czasie. W związku z rozwojem elektromobilności, transport publiczny czeka w najbliższym czasie prawdziwa rewolucja. A spółki energetyczne będą częścią tego procesu. Zwycięska praca może być w perspektywie tych działań wykorzystana przy tworzeniu metodyki postępowania podczas sprawdzenia wpływu systemów ładowania autobusów elektrycznych na pracę sieci dystrybucyjnej 
  – podsumował wyniki konkursu Robert Zasina, prezes TAURON Dystrybucja.  Laureat konkursu zaprezentował wyniki swojej pracy analitycznej i pomiarów podczas spotkania Rady Naukowej, która działa przy TAURON Dystrybucja, wspierając działania rozwojowe i badawcze spółki. Po prezentacji i serii pytań odebrał nagrodę pieniężna w wysokości 10 tys. zł oraz pamiątkowy dyplom.

  Motywacją do wzięcia udziału w konkursie była chęć sprawdzenia, czy praca dyplomowa, a w szczególności badania wykonywane przeze mnie w ciągu kilku miesięcy, stanowią wartość merytoryczną na tyle, aby mogłyby być  wykorzystane w praktyce – powiedział Krzysztof Zagrajek.

  Zwycięzca konkursu podkreślił także, że obecnie koncentruje się nadal na pracy naukowej w obszarze elektroenergetyki, a konkretnie dalszymi badaniami nad elektromobilnością, inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi oraz klastrami energii.