Konkurs na najlepszą pracę magisterską rozstrzygnięty!

W sierpniu br. ogłosiliśmy konkurs na najlepszą pracę magisterską w roku akademickim 2017/2018, a temat przewodni konkursu brzmiał:

„Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja”.

Laureatem V edycji konkursu został mgr inż. Krzysztof Zagrajek - absolwent Politechniki Warszawskiej. Nagrodę główną otrzymał za pracę magisterską pt. „Rozwój elektromobilności w transporcie publicznym na przykładzie warszawskiej aglomeracji miejskiej”.

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy !