Pierwszy maraton innowacyjności zakończony!

W dniach 21-23.11.2017r. odbył się pierwszy maraton innowacyjności,  organizowany przez TAURON Dystrybucja.
Dwanaście 6 osobowych zespołów studenckich pracowało nad projektem, inspirując się tematem: 
„Energia Przyszłości: Internet Rzeczy, Big Data i elektromobilność w inteligentnych sieciach energetycznych”.
W wydarzeniu uczestniczyły zespoły z : Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechnik Częstochowskiej, Śląskiej i Wrocławskiej. 

W pierwszym dniu 3-dniowego maratonu, uczestnicy mieli okazje poznać potrzeby klientów TAURON Dystrybucja oraz zasady pracy w formule service design thinking, której podstawą jest praca warsztatowa z wykorzystaniem technik kreatywnych. Przez kolejne dwa dni, wykorzystując zdobytą wiedzę, tworzyli nowatorskie rozwiązania dla TAURON Dystrybucja.

Laureatem maratonu został zespół „Elektron” z Politechniki Śląskiej w Gliwicach w składzie : Przemysław Kajda, Adam Cyl, Andrzej Włoch, Wojciech Dziurowicz, Brajan Mika i Matheus Maselik. Studenci z Gliwic zaprezentowali jury pomysł algorytmu określającego optymalną lokalizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych z uwzględnieniem charakterystyki i obciążeń istniejącej sieci elektroenergetycznej.

Maraton innowacyjności

Połączenie energetyki i genetyki

"Innowacyjność naszego pomysłu polega głownie na tym, że połączyliśmy ze sobą energetykę i genetykę. Rozwiązanie na jakie się zdecydowaliśmy działa na podstawie algorytmu ewolucyjnego, który znajduje zazwyczaj zastosowanie w rozwiązaniach istniejących w branży medycznej. 
Istotnym czynnikiem charakteryzującym te algorytmy jest obecność losowości, co w praktyce przekłada się na znacznie szybsze otrzymywanie rozwiązania o wystarczającej dokładności.
W skrócie nasz zamysł polega na tym, że stawiamy stacje ładowania samochodów elektrycznych przy tych zakładach, które są zasilane z mocy, której nie wykorzystała firma, a musiała za nią zapłacić. 
Reasumując nasz pomysł zakładał generowanie oszczędności na każdym poziomie. W pierwszej fazie po stronie przedsiębiorstw, które będą chciały budować stacje ładowania, bo dogodne miejsca zostaną wskazane w algorytmie. Następnie zyskuje spółka dystrybucyjna poprzez zmniejszenie strat podczas przesyłu energii elektrycznej sieciami SN. Duży odbiorca mocy inteligentnie zarządza niewykorzystaną, ale zakontraktowaną mocą, dzięki czemu zapobiega ewentualnym stratom. Indywidualny klient, posiadacz samochodu elektrycznego  wykorzystuje do ładowania tańszą energię dostępną w firmie, dzięki temu po powrocie do domu nie wypiętrza dodatkowo popołudniowego szczytu zapotrzebowania na moc w KSE." Przemysław Kajda, Wojciech Dziurowicz, Brajan Mika.

Maraton innowacyjności

Robert Zasina, prezes zarządu TAURON Dystrybucja i przewodniczący jury.

- Wszystkie projekty były ciekawe i pokazały nam zupełnie inną perspektywę postrzegania spółki oraz tego, jakie młodzi ludzie widzą kierunki poprawy jakości oferty i obsługi klientów oraz rozwoju energetyki .
W zwycięskim projekcie była wizja elektromobilnej przyszłości, ale też odniesienie się do bieżących problemów związanych z koniecznością dostosowania naszej sieci i infrastruktury do obciążeń wynikających ze zwiększonego i niestabilnego zapotrzebowania na moc, które wynika z nowego profilu konsumenta energii - użytkownika samochodu elektrycznego. 

Galeria zdjęć

Zobacz relację z Maratonu