W dniach 21-23.11.2017r. odbył się pierwszy maraton innowacyjności,  organizowany przez TAURON Dystrybucja.
Dwanaście 6 osobowych zespołów studenckich pracowało nad projektem, inspirując się tematem: 
„Energia Przyszłości: Internet Rzeczy, Big Data i elektromobilność w inteligentnych sieciach energetycznych”.
W wydarzeniu uczestniczyły zespoły z : Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechnik Częstochowskiej, Śląskiej i Wrocławskiej. 

W pierwszym dniu 3-dniowego maratonu, uczestnicy mieli okazje poznać potrzeby klientów TAURON Dystrybucja oraz zasady pracy w formule service design thinking, której podstawą jest praca warsztatowa z wykorzystaniem technik kreatywnych. Przez kolejne dwa dni, wykorzystując zdobytą wiedzę, tworzyli nowatorskie rozwiązania dla TAURON Dystrybucja.

Laureatem maratonu został zespół „Elektron” z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Studenci z Gliwic zaprezentowali jury pomysł algorytmu określającego optymalną lokalizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych z uwzględnieniem charakterystyki i obciążeń istniejącej sieci elektroenergetycznej.

Maraton innowacyjności

Robert Zasina, prezes zarządu TAURON Dystrybucja i przewodniczący jury.

- Wszystkie projekty były ciekawe i pokazały nam zupełnie inną perspektywę postrzegania spółki oraz tego, jakie młodzi ludzie widzą kierunki poprawy jakości oferty i obsługi klientów oraz rozwoju energetyki .
W zwycięskim projekcie była wizja elektromobilnej przyszłości, ale też odniesienie się do bieżących problemów związanych z koniecznością dostosowania naszej sieci i infrastruktury do obciążeń wynikających ze zwiększonego i niestabilnego zapotrzebowania na moc, które wynika z nowego profilu konsumenta energii - użytkownika samochodu elektrycznego. 

Galeria zdjęć

Zobacz relację z Maratonu