Piknik OZE 2021

TAURON Dystrybucja oraz uczelnie współpracujące ze spółką w ramach Rady Naukowej (AGH oraz Politechniki Wrocławska, Śląska, Opolska i Częstochowska) organizują Piknik OZE 2021. Wydarzenie będzie miało unikalną formułę, ponieważ poza konferencją i dyskusją, znacząca rolę będzie odgrywać część eksperymentalna, polegająca na badaniu inwerterów prosumenckich.

Wiodące zagadnienia


Jakość energii elektrycznej z prosumenckich odnawialnych źródeł energii

Badania Inwerterów fotowoltaicznych w zakresie efektywności energetycznej, wymagań EMC oraz wymagań kodeksu sieciowego oraz instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej

Przewodnik Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla prosumenta „Co prosument powinien wiedzieć o swojej instalacji fotowoltaicznej”

Wydarzenie organizują

TAURON Dystrybucja oraz uczelnie współpracujące ze spółką w ramach Rady Naukowej:
Akademia Górniczo-Hutnicza Politechnika Wrocławska Politechnika Śląska Politechnika Opolska Politechnika Częstochowska

Prowadzone będą badania inwerterów fotowoltaicznych w zakresie:

Efektywności energetycznej

ocena sprawności elektrycznej oraz skuteczności śledzenia punktu pracy o maksymalnej mocy (MPPT)

Warunków technicznych 

regulujących współpracę mikroinstalacji z elektroenergetyczną siecią dystrybucyjną: wymagania kodeksu sieciowego, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej oraz normy PN-EN 50438:2014-02 „Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do równoległego przyłączania do publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napięcia"

Wymagań EMC dotyczących emisyjności oraz odporności na zaburzenia

Całość zakończy raport z eksperymentu naukowego, zawierający badania porównawcze inwerterów.