Piknik OZE 2021

Rada Naukowa przy TAURON Dystrybucja S.A. organizuje Piknik OZE 2021 poświęcony odziaływaniu odnawialnych źródeł energii, a w szczególności elektrowni fotowoltaicznych (PV) na pracę sieci elektroenergetycznej i gotowości elementów instalacji fotowoltaicznych do współpracy z siecią na warunkach wynikających z sukcesywnie wprowadzanych do obowiązywania właściwych Kodeksów Sieci. Wydarzenie będzie obejmować część seminaryjną oraz część eksperymentalną, która tym razem będzie dotyczyć badań falowników dedykowanych do prosumenckich instalacji PV.

Wiodące zagadnienia


Ocena spełniania przez inwertery wymogów kodeksów sieciowych RfG oraz identyfikacja możliwości efektywniejszego prowadzenia ruchu sieci

Jakość energii elektrycznej z prosumenckich odnawialnych źródeł energii - emisyjność zakłóceń oraz odporność sieci elektroenergetycznej na ich oddziaływanie

Poradnik dla prosumenta

Wydarzenie organizują

TAURON Dystrybucja S.A. oraz uczelnie współpracujące ze spółką w ramach Rady Naukowej:
Akademia Górniczo-Hutnicza Politechnika Wrocławska Politechnika Śląska Politechnika Opolska Politechnika Częstochowska

Prowadzone będą badania inwerterów fotowoltaicznych między innymi w zakresie:

Efektywności energetycznej

tj. sprawności elektrycznej, w tym skuteczności śledzenia punktu pracy o maksymalnej mocy (MPPT)

Warunków technicznych 

regulujących współpracę mikroinstalacji
z elektroenergetyczną siecią dystrybucyjną uwzględniając wymagania kodeksu sieciowego, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej oraz stosownych norm.

Wymagań EMC dotyczących emisyjności oraz odporności na zaburzenia

EMC z ang. ElectroMagnetic Compatibility tj. Kompatybilność Elektromagnetyczna
Całość zakończy raport z eksperymentu naukowego, zawierający rezultaty badań porównawczych inwerterów.
 • Do 15.03.2021   zgłoszenia do udziału w eksperymentalnych badaniach porównawczych inwerterów fotowoltaicznych  
   >>> 
  Formularz zgłoszeniowy do Pikniku OZE 2021
  Do 31.03.2021  dostarczenie urządzeń przeznaczonych do badań do Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Kwiecień 2021 – lipiec 2021  eksperymentalne badania porównawcze
  Koniec III. kwartału 2021  opublikowanie raportu z eksperymentalnych badań porównawczych 

 • Odbiorców energii elektrycznej zainteresowanych montażem w swojej instalacji wewnętrznej odnawialnych źródeł energii elektrycznej, prosimy
  o zapoznanie się z informacjami na stronach:

  Mikroinstalacje
  Przewodnik Prosumenta
 • Organizatorzy przewidują, po zakończeniu badań porównawczych dostarczonych przez podmioty inwerterów fotowoltaicznych, publikację zbiorczego raportu z jego wyników. Uczestnicy eksperymentu otrzymają możliwość formalnego odniesienia się do treści raportu poprzez publikację własnych uwag na stronie internetowej Wydarzenia. Zakłada się anonimowość wyników badań zamieszczonych w raporcie. Możliwość pełnej identyfikacji poszczególnych producentów modeli inwerterów w opublikowanym raporcie będzie uzależniona od pisemnej zgody udostępniających te inwertery. 

  TAURON Dystrybucja S.A. jako niezależny Operator Systemu Dystrybucyjnego nie będzie preferował żadnego z urządzeń oferowanych przez dostawców i wykonawców na rynku instalacji prosumenckich. Ponadto oświadcza, że nie decyduje o zakresie i sposobie prowadzonych badań. Kluczową rolę w badaniach urządzeń oraz opracowaniu raportu końcowego, będą pełnić uczelnie uczestniczące w wydarzeniu.