Ostrzeżenie

UWAGA! Trudne warunki pogodowe tj. intensywne wichury powodują uszkodzenia sieci energetycznej na terenie obsługiwanym przez TAURON Dystrybucja. Wichury uszkadzają linie energetyczne w wielu miejscach i łamią konstrukcje słupów energetycznych. Rozległe awarie energetyczne występują głównie w zachodniej części działania spółki na terenie Oddziałów: Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra i Legnica. Brygady pogotowia energetycznego i służby techniczne spółki pracują bardzo intensywnie nad przywróceniem zasilania do klientów. Obsada linii alarmowej 991 została zwiększona, może jednak wystąpić dłuższy czas oczekiwania na zgłoszenie awarii.

Zgłoś awarię

Piknik OZE 2021

Rada Naukowa przy TAURON Dystrybucja S.A. organizuje Piknik OZE 2021 poświęcony odziaływaniu odnawialnych źródeł energii, a w szczególności elektrowni fotowoltaicznych (PV) na pracę sieci elektroenergetycznej i gotowości elementów instalacji fotowoltaicznych do współpracy z siecią na warunkach wynikających z sukcesywnie wprowadzanych do obowiązywania właściwych Kodeksów Sieci. Wydarzenie będzie obejmować część seminaryjną oraz część eksperymentalną, która tym razem będzie dotyczyć badań falowników dedykowanych do prosumenckich instalacji PV.

Wiodące zagadnienia

Ocena spełniania przez inwertery wymogów kodeksów sieciowych RfG oraz identyfikacja możliwości efektywniejszego prowadzenia ruchu sieci

Jakość energii elektrycznej z prosumenckich odnawialnych źródeł energii - emisyjność zakłóceń oraz odporność sieci elektroenergetycznej na ich oddziaływanie

Poradnik dla prosumenta


Seminarium online 16 czerwca 2021 r.

program link do nagrania z wydarzenia

Wydarzenie organizują

TAURON Dystrybucja S.A. oraz uczelnie współpracujące ze spółką w ramach Rady Naukowej:
Akademia Górniczo-Hutnicza Politechnika Wrocławska Politechnika Śląska Politechnika Opolska Politechnika Częstochowska


Piknik OZE 2021 został objęty honorowymi patronatami:
Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Prowadzone będą badania inwerterów fotowoltaicznych między innymi w zakresie:

Efektywności energetycznej

tj. sprawności elektrycznej, w tym skuteczności śledzenia punktu pracy o maksymalnej mocy (MPPT)

Warunków technicznych 

regulujących współpracę mikroinstalacji
z elektroenergetyczną siecią dystrybucyjną uwzględniając wymagania kodeksu sieciowego, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej oraz stosownych norm.

Wymagań EMC dotyczących emisyjności oraz odporności na zaburzenia

EMC z ang. ElectroMagnetic Compatibility tj. Kompatybilność Elektromagnetyczna
Całość zakończy raport z eksperymentu naukowego, zawierający rezultaty badań porównawczych inwerterów.