⚠ UWAGA ⚠ Docierają do nas sygnały, że możesz natknąć się w sieci na FAŁSZYWE STRONY INTERNETOWE z użyciem wizerunku TAURONA.
Strony te promowane są w mediach społecznościowych i komunikatorach. 
W ten sposób cyberprzestępcy próbują wyłudzić pieniądze na rzekome inwestycje realizowane z Grupą TAURON. 
 
Apelujemy do klientów o szczególną ostrożność! Nie należy klikać w podejrzane linki, ani podawać swoich danych osobowych. Nie prowadzimy w mediach społecznościowych żadnej kampanii inwestycyjnej dla klientów!

Piknik OZE 2021

Rada Naukowa przy TAURON Dystrybucja S.A. zorganizowała Piknik OZE 2021 poświęcony odziaływaniu odnawialnych źródeł energii, a w szczególności elektrowni fotowoltaicznych (PV) na pracę sieci elektroenergetycznej i gotowości elementów instalacji fotowoltaicznych do współpracy z siecią na warunkach wynikających z sukcesywnie wprowadzanych do obowiązywania właściwych Kodeksów Sieci. Wydarzenie obejmowało część seminaryjną oraz część eksperymentalną, która tym razem dotyczyła badań falowników dedykowanych do prosumenckich instalacji PV.

Wiodące zagadnienia

Ocena spełniania przez inwertery wymogów kodeksów sieciowych RfG oraz identyfikacja możliwości efektywniejszego prowadzenia ruchu sieci

Jakość energii elektrycznej z prosumenckich odnawialnych źródeł energii - emisyjność zakłóceń oraz odporność sieci elektroenergetycznej na ich oddziaływanie

Poradnik dla prosumenta


Seminarium online odbyło się 16 czerwca 2021 r.

program link do nagrania z wydarzenia

Wydarzenie zostało zorganizowane przez:

TAURON Dystrybucja S.A. oraz uczelnie współpracujące ze spółką w ramach Rady Naukowej:
Akademia Górniczo-Hutnicza Politechnika Wrocławska Politechnika Śląska Politechnika Opolska Politechnika Częstochowska


Piknik OZE 2021 został objęty honorowymi patronatami:
Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

Prowadzone zostały badania inwerterów fotowoltaicznych między innymi w zakresie:

Efektywności energetycznej

tj. sprawności elektrycznej, w tym skuteczności śledzenia punktu pracy o maksymalnej mocy (MPPT)

Warunków technicznych 

regulujących współpracę mikroinstalacji
z elektroenergetyczną siecią dystrybucyjną uwzględniając wymagania kodeksu sieciowego, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej oraz stosownych norm.

Wymagań EMC dotyczących emisyjności oraz odporności na zaburzenia

EMC z ang. ElectroMagnetic Compatibility tj. Kompatybilność Elektromagnetyczna
Całość zakończył raport z eksperymentu naukowego, zawierający rezultaty badań porównawczych inwerterów.