⚠ UWAGA AWARIE ⚠ Po bardzo intensywnych burzach i nawałnicach, które przeszły w nocy z 19 na 20 czerwca 2024 r. nad częścią obsługiwanych przez TAURON Dystrybucję terenów wystąpiły rozległe uszkodzenia infrastruktury energetycznej i przerwy w zasilaniu klientów.
Energetycy pracują cały czas w terenie przywracając zasilanie do kolejnych klientów.

Monitorujemy prognozy pogody i przygotowujemy się już teraz logistycznie i sprzętowo na kolejne burze, które są zapowiadane na najbliższe dni na naszym terenie działania.
Aktualny stan awarii oraz zakres planowych wyłączeń można sprawdzić na tej stronie.

Spójrz w górę! 

Zachowaj przy pracy bezpieczną odległość od napowietrznych linii elektroenergetycznych. Do śmiertelnych wypadków dochodzi najczęściej w wyniku zetknięcia elementów maszyn rolniczych z liniami wysokiego lub średniego napięcia. W warunkach normalnych pod przewodami linii mogą przemieszczać się maszyny z osłona dla obsługi, uniemożliwiająca wysunięcie się człowieka poza jej obrys, o wysokości do 4,2 m. Maszyny takie nie powinny mieć anten czy innych elementów wysuniętych ponad określony powyżej obrys.

Oceń wysokość zawieszenia przewodów linii napowietrznej!

Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych linii napowietrznych od poziomu ziemi wynoszą:

5,0 m – od linii niskiego napięcia do 1 kV
5,2 m – od linii średniego napięcia do 30 kV
5,7 m – od linii wysokiego napięcia do 110 kV 

Sprawdź odległości poziome od linii napowietrznych! 


Zabrania się składowania materiałów, układania plonów na stertach bezpośrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub w odległości mniejszej (licząc w poziomie od skrajnych przewodów) niż:

powyżej 3 m – od linii niskiego napięcia do 1 kV
powyżej 5 m – od linii średniego napięcia do 15 kV
powyżej 10 m – od linii średniego napięcia do 30 kV
powyżej 15 m – od linii wysokiego napięcia do 110 kV
powyżej 30 m – od linii wysokiego napięcia powyżej 110 kV

Zobacz film:

Zbliżenie lub dotknięcie linii elektroenergetycznej grozi porażeniem prądem. Jeśli zawadzisz elementem maszyny o przewód elektryczny lub spowodujesz zerwanie linii, kieruj się pięcioma zasadami ratującymi życie: 

Jeśli nie ma zagrożenia, nie opuszczaj kabiny - jesteś odizolowany od napięcia
i bezpieczny.

Nie wycofuj maszyny. Niezwłocznie zawiadom Pogotowie Energetyczne pod numerem 991 oraz przełożonego.  

Ostrzeż osoby przebywające w pobliżu o zaistniałej awarii. 

Jeśli nie możesz pozostać w kabinie maszyny z powodu zagrożenia (np. zapalenie się elementów maszyny),
opuść ją wyskakując – absolutnie nie korzystaj ze stopni lub drabin.

Pod żadnym pozorem nie dopuść do połączenia maszyny z gruntem przez Twoje ciało - stanowi to śmiertelne zagrożenie!