Program Zgodności - Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego w TAURON Dystrybucja S.A.” określa przedsięwzięcia jakie podejmuje TAURON Dystrybucja S.A. w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego zarówno obecnych jak i potencjalnych.

Program został zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak: DPK 7124-10(4)/2011/MiKo z dnia 21 lutego 2011 r., zmienioną decyzjami Prezesa URE o znakach: DPK-7124-10(6)/2011/MiKo z dnia 13 września 2011 r., DRR-7124-31(4)2011/MKo1 z dnia 7 kwietnia 2014 r. oraz DRR-7124-83(2)/2016/GMi1 z dnia 28 czerwca 2016. 

Jeżeli masz pytanie odnośnie Programu Zgodności zapytaj Inspektora ds. zgodności: program.zgodnosci@tauron-dystrybucja.pl


Dokumenty do pobrania